13133 / 13166 - Publikace - 2016

13133 / 13166 - analýza a interpretace biomedicínských dat

Publikační činnost 2016

Články v časopisech WoS

KAVALKOVA, P. et al. Endocrine effects of duodenal-jejunal exclusion in obese patients with type 2 diabetes mellitus. Journal of endocrinology. 2016, 231(1), 11-22. ISSN 0022-0795. DOI 10.1530/JOE-16-0206.

HELLEBRANDOVA, L. et al. Airflow Limitation Is Accompanied by Diaphragm Dysfunction. Physiological Research. 2016, 65(3), 469-479. ISSN 0862-8408.

Stati ve sbornících konferencí

DOSTÁLKOVÁ, M. et al. Modifikace Hessova testu pro záznam cyklotorze oka. In: V. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii. Evropské školící centrum YMCA, Litomyšl, 2016-10-21/2016-10-22. Prague: ČLS JEP, 2016. s. 37-39. ISSN 1213-1032.

BABUŠKA, R. et al. Hybrid Single Node Genetic Programming for Symbolic Regression. In: NGUYEN, N.T., J. FILIPE a R. KOWALCZYK, eds. Transactions on Computational Collective Intelligence XXIV. 7th International Joint Conference on Computational Intelligence, Lisabon, 2015-11-12/2015-11-14. Berlin: Springer Berlin Heidelberg, 2016. s. 61-82. Lecture Notes in Computer Science. sv. 9770. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-662-53524-0. DOI 10.1007/978-3-662-53525-7_4.

Výzkumné zprávy

BAUDIŠ, P. et al. Sentence pair scoring: Towards unified framework for text comprehension. [Výzkumná zpráva] 2016.

OTÁHAL, M. Detection of anomalies in high-volume streaming data. [Výzkumná zpráva] Wolfsburg: VOLKSWAGEN AG, 2016. Zpráva č. CIIRC-TR-2016-0009.

Stránka vytvořena 18.01.2021 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.