13133 / 13169 - Publikace - 2016

13133 / 13169 - skupina znalostních softwarových systémů

Publikační činnost 2016

Výzkumné zprávy

VITTEK, P. et al. Odborná zpráva projekt INBAS (rok 2016). [Výzkumná zpráva] 2016.

Stránka vytvořena 05.03.2021 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.