13133 / 13169 - Publikace - 2017

13133 / 13169 - skupina znalostních softwarových systémů

Publikační činnost 2017

Články v časopisech WoS

KŘEMEN, P. et al. Ontological Foundations of European Coordination Centre for Accident and Incident Reporting Systems. Journal of Aerospace Information Systems. 2017, 14(5), 279-292. ISSN 1940-3151. DOI 10.2514/1.I010441.

Stati ve sbornících konferencí

LEDVINKA, M. et al. SISel: Aviation Safety Powered by Semantic Technologies. In: Data a znalosti 2017. Plzeň, 2017-10-05/2017-10-06. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 77-82. ISBN 978-80-261-0720-0. Dostupné z: https://daz2017.kiv.zcu.cz/data/DaZ2017-Sbornik-final.pdf

MED, M. a P. KŘEMEN. Context-Based Ontology for Urban Data Integration. In: Proceedings of iiWAS 2017. The 19 th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services, Salzburg, 2017-12-04/2017-12-06. New York: Association for Computing Machinery, 2017. s. 457-461. ISBN 978-1-4503-5299-4. DOI 10.1145/3151759.3151838.

SAEEDA, L. a P. KŘEMEN. Temporal Knowledge Extraction for Dataset Discovery. In: PROFILES 2017 Dataset Profiling and Federated Search for Web Data. 4th International Workshop on Dataset PROFIling and fEderated Search for Web Data, Vienna, 2017-10-21/2017-10-25. CEUR-WS.org, 2017. sv. Vol-1927. ISSN 1613-0073. Dostupné z: http://ceur-ws.org/Vol-1927/

SAEEDA, L. Iterative Approach for Information Extraction and Ontology Learning from Textual Aviation Safety Reports. In: The Semantic Web. 14th Extended Semantic Web Conference, Portorož, 2017-05-28/2017-06-01. Springer, Cham, 2017. s. 236-245. sv. 2. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-58450-8. DOI 10.1007/978-3-319-58451-5_18.

Dizertace

ŠMÍD, M. OnGIS: Ontology-Based Geospatial Data Integration and Retrieval. Praha: Datum obhajoby 2017-03-09. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL, Katedra kybernetiky. Vedoucí práce P. KŘEMEN a Z. KOUBA.

Výzkumné zprávy

LEDVINKA, M. a P. KŘEMEN. Object-ontological Mapping: Let's Make it Formal. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky, 2017. Zpráva č. 2017-02.

Stránka vytvořena 16.04.2021 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.