13133 / 13169 - Publikace - 2018

13133 / 13169 - skupina znalostních softwarových systémů

Publikační činnost 2018

Články v časopisech WoS

LALIŠ, A. et al. Generating synthetic aviation safety data to resample or establish new datasets. Safety Science. 2018, 106(106), 154-161. ISSN 0925-7535. DOI 10.1016/j.ssci.2018.03.013.

Stati ve sbornících konferencí

KŘEMEN, P. et al. Dataset Dashboard – a SPARQL Endpoint Explorer. In: 4th International Workshop on Visualization and Interaction for Ontologies and Linked Data, VOILA 2018. 4th International Workshop on Visualization and Interaction for Ontologies and Linked Data, Monterey, CA, 2018-10-08. Aachen: CEUR Workshop Proceedings, 2018. s. 70-77. ISSN 1613-0073. Dostupné z: http://ceur-ws.org/Vol-2187/paper7.pdf

AHMAD, J., P. KŘEMEN a M. LEDVINKA. Optimization of Queries Based on Foundational Ontologies. In: Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics). OnTheMove Federated Conferences & Workshops, Valletta, 2018-10-22/2018-10-26. Springer International Publishing, 2018. s. 351-367. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-030-02670-7. DOI 10.1007/978-3-030-02671-4_22.

LEDVINKA, M., M. BLAŠKO a P. KŘEMEN. Factors of Efficient Semantic Web Application Development. In: On the Move to Meaningful Internet Systems. OTM 2018 Conferences. The 17th International Conference on Ontologies, DataBases, and Applications of Semantics, Valletta, 2018-10-23/2018-10-24. Basel: Springer, 2018. s. 565-572. sv. 2. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-030-02670-7. DOI 10.1007/978-3-030-02671-4_35. Dostupné z: https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-02671-4

Stránka vytvořena 16.04.2021 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.