13133 / 13169 - Publikace - 2020

13133 / 13169 - skupina znalostních softwarových systémů

Publikační činnost 2020

Články v časopisech WoS

LEDVINKA, M. a P. KŘEMEN. A comparison of object-triple mapping libraries. Semantic Web. 2020, 11(3), 483-524. ISSN 1570-0844. DOI 10.3233/SW-190345.

Stránka vytvořena 05.03.2021 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.