13139 / 13210 - Publikace

13139 / 13210 - institut Intermédií ČVUT

Publikační činnost

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

2017 2018

Stránka vytvořena 15.01.2021 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.