13905 / 13393 - Publikace - 2014

13905 / 13393 - centrum znalostního managementu

Publikační činnost 2014

Články v ostatních periodikách

NÁPLAVA, P. Cloud computing a reálné opce jako akcelerátor začínajících IT technologických firem. Acta Informatica Pragensia. 2014, 3(3), 259-279. ISSN 1805-4951.

Stati ve sbornících konferencí

NÁPLAVA, P. et al. How to Successfully Start the Transformation of an Academic Institution. Case study on the process mapping project at the Czech Technical University. In: Complementary proceedings of the 8th Workshop on Transformation & Engineering of Enterprises (TEE 2014), and the 1st International Workshop on Capability-oriented Business Informatics (CoBI 2014) co-located with the 16th IEEE International Conference on Business Informatics (CBI 2014). The 8th Workshop on Transformation & Engineering of Enterprises, Geneva, 2014-07-14/2014-07-15. Aachen: RWTH Aachen University, 2014. s. 1-15. CBI 2014 Workshops: TEE and CoBI.. ISSN 1613-0073. Dostupné z: http://ceur-ws.org/Vol-1182/paper1.pdf

KŘÍŽ, R. a P. ŠEDEK. RECURRENCE PLOTS OF ELECTRICITY PRICE SERIES AND THE PREDICTION OF ELECTRICITY PRICES USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS. In: POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 18th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2014-05-15. Prague: Czech Technical University, 2014. ISBN 978-80-01-05499-4.

PAVLÍČEK, J., P. NÁPLAVA a J. KOČÍ. B.H.H.E Emergency prediction research. In: Proceedings of 2014 International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid. 2014 International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid, Taipei, 2014-04-23/2014-04-25. Piscataway: IEEE Operations Center, 2014. ISBN 978-1-4673-6123-1. DOI 10.1109/IGBSG.2014.6835278.

PAVLÍČEK, J., P. NÁPLAVA a J. KOČÍ. Emergency escape methodology powered by Businesses process modeling B.H.H.E Methodology. In: Proceedings of 2014 International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid. 2014 International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid, Taipei, 2014-04-23/2014-04-25. Piscataway: IEEE Operations Center, 2014. ISBN 978-1-4673-6123-1. DOI 10.1109/IGBSG.2014.6835275.

Stránka vytvořena 15.01.2021 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.