13905 / 13393 - Publikace - 2015

13905 / 13393 - centrum znalostního managementu

Publikační činnost 2015

Články v ostatních periodikách

HRONZA, R. et al. Míry kvality v procesním modelování. Acta Informatica Pragensia. 2015, 4(1), 18-29. ISSN 1805-4951. DOI 10.18267/j.aip.57.

HRONZA, R., J. PAVLÍČEK a P. NÁPLAVA. Míry kvality procesních modelů vytvořených v notaci BPMN. Acta Informatica Pragensia. 2015, 4(2), 140-153. ISSN 1805-4951. DOI 10.18267/j.aip.66.

Stati ve sbornících konferencí

NÁPLAVA, P. a R. PERGL. Empirical Study of Applying the DEMO Method for Improving BPMN Process Models in Academic Environment. In: Proceedings of the 17th IEEE Conference on Business Informatics. 17th IEEE Conference on Business Informatics, Lisabon, 2015-07-13/2015-07-16. Piscataway: IEEE Operations Center, 2015. s. 18-26. ISBN 978-1-4673-7340-1. DOI 10.1109/CBI.2015.12. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7264763&isnumber=7264389

KŘÍŽ, R. a P. ŠEDEK. THE PREDICTION OF TROPOSPHERIC OZONE USING A RADIAL BASIS FUNCTION NETWORK. In: ISCS 2014: Interdisciplinary Symposium on Complex Systems. Interdisciplinary Symposium on Complex Systems 2014, Florence, 2014-09-15/2014-09-18. Dordrecht: Springer, 2015. s. 115-123. Emergence, Complexity and Computation. ISSN 2194-7287. ISBN 978-3-319-10758-5. DOI 10.1007/978-3-319-10759-2_13.

Výzkumné zprávy

KOČÍ, J., P. NÁPLAVA a T. MALINKOVIČ. Závěrečná zpráva k projektu IBM BPM development. [Výzkumná zpráva] 2015.

Stránka vytvořena 15.01.2021 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.