13132 / 13394 - Publikace - 2013

13132 / 13394 - laboratoře pro vývoj a realizaci

Publikační činnost 2013

Výzkumné zprávy

JEŽDÍK, P. et al. Diagnostika pájení BGA konektoru. [Výzkumná zpráva] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013.

JEŽDÍK, P. et al. Provedení ozařovacích testů vzorků kalomelu pomocí odstupňovaných dávek RTG. [Výzkumná zpráva] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013. Zpráva č. Z022-12/13.

JEŽDÍK, P. Studie proveditelnosti měření vnitřních struktur kompozitních bloků pomocí CT. [Výzkumná zpráva] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013. Zpráva č. Z095-2013.

JEŽDÍK, P. a J. BALACH. Hledání systematických vad na DPS. [Výzkumná zpráva] 2013. Zpráva č. Z078-13.

Stránka vytvořena 19.01.2021 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.