Granty

Projekty podporované granty

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
13101 - katedra matematiky 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
13102 - katedra fyziky 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
13113 - katedra elektrotechnologie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
13114 - katedra elektrických pohonů a trakce 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
13115 - katedra elektroenergetiky 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
13116 - katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
13117 - katedra elektromagnetického pole 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
13131 - katedra teorie obvodů 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
13132 - katedra telekomunikační techniky 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
     13394 - laboratoře pro vývoj a realizaci       2015 2016 2017 2018 2019 2020  
13133 - katedra kybernetiky 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
     13162 - skupina vizuálního rozpoznávání         2016 2017 2018 2019 2020 2021
     13163 - algoritmy pro biomedicínské zobrazování           2017 2018 2019 2020 2021
     13164 - vidění pro roboty a autonomní systémy         2016 2017 2018 2019 2020 2021
     13166 - analýza a interpretace biomedicínských dat             2018 2019 2020 2021
     13167 - multirobotické systémy             2018 2019 2020 2021
     13168 - strojové učení               2019 2020 2021
13134 - katedra mikroelektroniky 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
13135 - katedra řídicí techniky 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
13136 - katedra počítačů 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
     13141 - centrum umělé inteligence     2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
     13143 - Intelligent Data Analysis         2016 2017 2018 2019 2020 2021
     13144 - laboratoř inteligentního testování systémů         2016 2017 2018 2019 2020 2021
13137 - katedra radioelektroniky 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
13138 - katedra měření 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
13139 - katedra počítačové grafiky a interakce 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
13901 - oddělení proděkana pro doktorské studium a výzkum       2015            
     13921 - oddělení vědy a výzkumu       2015            
13904 - oddělení proděkana pro vnější vztahy                 2020 2021
     13923 - oddělení vnějších vztahů - PR                 2020 2021
13905 - oddělení tajemníka fakulty 2012 2013     2016 2017 2018 2019 2020 2021
     13393 - centrum znalostního managementu 2012 2013                
     13911 - sekretariát děkana a tajemníka         2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stránka vytvořena 15.10.2021 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.