Dlouhodobý záměr

  • Strategický záměr 2021 - 2025 pdf
  • Dlouhodobý záměr 2016 - 2020 doc pdf
  • Dlouhodobý záměr 2011 - 2015 doc pdf (aktualizace 2012 doc pdf) (aktualizace 2014 doc pdf) (aktualizace 2015 doc pdf)
  • Dlouhodobý záměr 2005 - 2010 doc pdf
  • Dlouhodobý záměr 2000 - 2004 doc (aktualizace pro roky 2003 a 2004 html)

 

Záměry vedoucích kateder a další materiály z výběrových řízení

Za obsah odpovídá: Ing. Radka Šmajsová