Aktuální informace k volbě děkana

Akademický senát zvolil kandidáta na děkana

Setkání s akademickou obcí

Setkání proběhne dne 23. 5. 2007 od 16:15 v přednáškovém sále 309.

Kandidáti a jejich děkanské projekty

Setkání se členy AS FEL

Setkání je plánováno na 18. 5. 2007 od 9:00 v místnosti 80 (ČVUT FEL, Technická 2, Praha 6).

Průběh setkání:

Kandidáti postupně představí svůj program v krátkém projevu (max. 10 minut). Po představení programu bude následovat diskuse se členy senátu. Přesný program představení kandidátů bude upřesněn po uzavření přihlášek.

V souvislosti s volbou děkana budou otevřena na diskusním fóru FEL dvě témata:

  • První, otevřené hned po vyhlášení volby, které bude otevřeno pro diskusi směřující k úvahám o vhodných kandidátech.
  • Druhé, otevřené po uzávěrce přihlášek, které bude zaměřeno na diskusi akademické obce k přihlášeným kandidátům a poslouží senátu jako jeden ze zdrojů informací pro rozhodování při vlastní volbě a pro přípravu besedy kandidátů s akademickou obcí.

Členy AS zajímají názory uchazeče zejména na následující témata

  • koexistence pedagogické činnosti, vědecké činnosti a spolupráce s průmyslem na FEL,
  • řízení kvality a odměňování pedagogické a vědecké činnosti na FEL,
  • budoucnost studijních programů na FEL, koexistence elektrotechniky a informatiky, výběrovost studia,
  • uvažovaný tým spolupracovníků (obecnější pojetí, ne nutně seznam proděkanů).
Za obsah odpovídá: koller