Co je to Akademický senát

Akademický senát FEL ČVUT je nejvyšší samostatný zastupitelský orgán akademické obce FEL ČVUT. Rozhoduje o klíčových otázkách chodu fakulty - například volí děkana, schvaluje vnitřní předpisy a rozdělení finančních prostředků, schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů vědecké rady.

Senát je však také tým lidí, kterým záleží na dění na fakultě, kteří chtějí toto dění aktivně ovlivňovat, a kteří chtějí neustále zlepšovat studijní i pracovní podmínky. Uvítáme proto jakékoliv obecné i konkrétní připomínky, návrhy a podněty, od studentů i zaměstnanců FEL.

Všechna zasedání AS FEL jsou veřejná.

Seznam členů AS FEL

Současného volebního období FEL: 2019-2022

Zaměstnanci

prof. Ing. Roman Čmejla, CSc. prof. Ing. Roman Čmejla, CSc.
Katedra teorie obvodů (13131)
E-mail: cmejla@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
doc. Ing. Jan Faigl, Ph.D. doc. Ing. Jan Faigl, Ph.D.
Katedra počítačů (13136)
E-mail: faiglj@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
Ing. Karel Fliegel, Ph.D. Ing. Karel Fliegel, Ph.D.
Katedra radioelektroniky (13137)
E-mail: fliegek@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
doc. Mgr. Petr Habala, Ph.D. doc. Mgr. Petr Habala, Ph.D.
Katedra matematiky (13101)
E-mail: habala@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. Ing. Pavel Hrzina, Ph.D.
Katedra elektrotechnologie (13113)
E-mail: hrzinap@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
doc. Ing. Zdeněk Hurák, Ph.D. doc. Ing. Zdeněk Hurák, Ph.D.
Katedra řídicí techniky (13135)
E-mail: hurak@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
Ing. Vladimír Janíček, Ph.D. Ing. Vladimír Janíček, Ph.D..
Katedra mikroelektroniky (13134)
E-mail: janicek@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
Ing. Jan Koller, Ph.D. Ing. Jan Koller, Ph.D.
Katedra elektroenergetiky (13115)
E-mail: koller@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
prof. Dr. Ing. Jan Kybic prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Katedra kybernetiky (13133)
E-mail: kybic@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
doc. Dr. Ing. Jan Kyncl doc. Dr. Ing. Jan Kyncl
Katedra elektroenergetiky (13115)
E-mail: kyncl@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
doc. Ing. Jaroslav Roztočil, CSc. doc. Ing. Jaroslav Roztočil, CSc.
Katedra měření (13138)
E-mail: roztocil@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
doc. Ing. Petr Skalický, CSc. doc. Ing. Petr Skalický, CSc.
Katedra radioelektroniky (13137)
E-mail: skalicky@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
RNDr. Petr Štěpán, Ph.D. RNDr. Petr Štěpán, Ph.D.
Katedra kybernetiky (13133)
E-mail: stepan@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
doc. RNDr. Jan Voves, CSc. doc. RNDr. Jan Voves, CSc.
Katedra mikroelektroniky (13134)
E-mail: voves@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)

Studenti

Bc. Jindřiška Deckerová Ing. Jindřiška Deckerová
Postgraduální studentka
Katedra počítačů (13136)
E-mail: deckejin@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
Silvia Goldasová Silvia Goldasová
Studentka bakalářské etapy
E-mail: goldasil@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
Ing. David Fiedler Ing. David Fiedler
Postgraduální student
Katedra počítačů (13136)
E-mail: fiedlda1@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
Ing. Jakub Jirsa Ing. Jakub Jirsa
Postgraduální student
Katedra mikroelektroniky (13134)
E-mail: jirsaja6@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
Bc. Petr Ryšavý, MSc. Bc. Petr Ryšavý, MSc.
Postgraduální student
Katedra počítačů (13136)
E-mail: rysavpe1@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
Ing. Martin Schaefer Ing. Martin Schaefer
Postgraduální student
Katedra počítačů (13136)
E-mail: martin.schaefer@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
Bc. Jakub Sláma Ing. Jakub Sláma
Postgraduální student
Katedra počítačů (13136)
E-mail: slamajak@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
Petr Váňa Ing. Petr Váňa
Postgraduální student
Katedra počítačů (13136)
E-mail: vanapet1@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
Karolína Veselá Bc. Karolína Veselá
Studentka magisterské etapy
E-mail: veselk15@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
Ing. Petr Veselý Ing. Petr Veselý
Postgraduální student
Katedra elektrotechnologie (13113)
E-mail: veselp13@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
Ing. Tomáš Vintr Ing. Tomáš Vintr
Postgraduální student
Katedra počítačů (13136)
E-mail: vintrtom@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)

Rozdělení do komisí

Komise Mluvčí Členové senátu Členové ostatní, resp. partneři ve vedení
pedagogická Čmejla Čmejla, Deckerová, Faigl, Habala, Hrzina, Hurák, Janíček, Jirsa, Koller, Kybic, Ryšavý, Sláma, Štěpán, Váňa, Veselá proděkani pro studium
ekonomická Koller Faigl, Fliegel, Hrzina, Janíček, Koller,  Roztočil, Skalický, Voves tajemník
legislativní Sláma Habala, Kyncl, Sláma, Váňa vedení podle obsahu materiálu
věda a výzkum Hurák Čmejla, Faigl, Fliegel, Hurák, Kybic, Roztočil, Ryšavý, Štěpán, Vintr proděkan pro VVČ
KOPR Janíček Deckerová, Fiedler, Hurák, Janíček, Schaefer, Sláma proděkan pro vnější vztahy, vedoucí oddělení vnějších vztahů
Komise pro rozvoj FEL Roztočil Fiedler, Roztočil, Schaefer, Voves proděkan pro rozvoj
správce emailové konference senátu   Váňa  
Za obsah odpovídá: Ing. Jan Koller, Ph.D.