Návrh programu na zasedání 21. 1. 2022.

 1. Schválení programu 22. řádného zasedání AS FEL
 2. Schválení zápisu z 21. řádného zasedání AS FEL
 3. Schválení Řádu doktorského studia FEL
 4. Vyhlášení voleb do AS FEL
 5. Termín příštího zasedání
 6. Různé

Všechny dokumenty ke schválení a k projednání jsou uloženy v adresáři senátu na Alfresco: FEL/Samospráva/Akademický senát/Předkládáno.
Za obsah odpovídá: Ing. Jan Koller, Ph.D.