Návrh programu na zasedání 12. 11. 2021.

1. Schválení programu 20. řádného zasedání AS FEL
2. Schválení zápisu z 19. řádného zasedání AS FEL
3. Schválení Volebního řádu AS FEL
4. Schválení Jednacího řádu AS FEL
5. Protiepidemická opatření
6. Konference senát
7. Termín příštího zasedání
8. Různé

Všechny dokumenty ke schválení a k projednání jsou uloženy v adresáři senátu na Alfresco: FEL/Samospráva/Akademický senát/Předkládáno.
Za obsah odpovídá: koller