Doplňovací volby studentských členů AS FEL ČVUT na období 2019-2022

Výsledky doplňovacích voleb do AS FEL ČVUT na období 2019-2022

Přihlášení kandidáti/kandidátky do AS FEL

Akademický senát FEL vyhlásil doplňovací volby pro volbu senátorů z řad studentů do AS FEL. Termín pro odevzdání kandidátek je pátek 10. 5. 2019 do 12:00 na sekretariátu děkana FEL.

Termín konání těchto doplňovacích voleb do AS FEL byl stanoven na dny 20. až 16:00 22. 5. 2019. Volby proběhnou elektronickou formou, podrobnější instrukce o volbě obdržíte na Váš fakultní e-mail. Otázky na kandidáty je možné klást na Diskusním fóru FEL.

Je třeba zvolit alespoň 2 senátory z řad studentů. Do AS FEL je zvolen příslušný počet členů s nejvyšším počtem přepočtených hlasů, pokud získali alespoň 15 % z maximálního možného počtu přepočtených hlasů.

Formální náležitosti kandidátek do AS FEL ČVUT:

Nutné součásti kandidátek:

  1. Jméno kandidáta.
  2. Fotografie kandidáta.
  3. Fakultní emailová adresa.
  4. Explicitní souhlas s kandidaturou do AS FEL (ve znění „Se svou kandidaturou do AS FEL souhlasím.“), vlastnoruční podpis a datum podání na vytištěné verzi.

Doporučené formální náležitosti kandidátek:

  1. Formát A5 naležato, v levém horním rohu barevná fotografie kandidáta cca 5 x 7 cm orientovaná na výšku, v pravé části jméno kandidáta s uvedením programu a ročníku studia nebo pracoviště.
  2. Další text by měl obsahovat stručný popis kandidáta a heslovitě charakteristiku jeho volebního programu. Další podrobnější informace o kandidátovi je možné prezentovat ve formě webových stránek. Odkaz je pak vhodné uvést na kandidátce.
  3. Ve spodní části kandidátky datum podání a vyjádření souhlasu s kandidaturou.

Kandidátku je nutné odevzdat v uzavřené obálce s označením „Kandidátka do AS FEL“ do výše uvedeného data na sekretariátu děkana FEL v níže uvedené formě:

  • 1 výtisk s vlastnoručním podpisem
  • 1 kopie elektronicky (např. na CD nebo DVD), akceptované formáty jsou HTML, PDF, ODT nebo DOC

V případě formálních nedostatků na kandidátce bude na základě pokynů dílčí volební komise pro FEL možné jejich odstranění.

Členové volební komise FEL: Božena Mannová, Jakub Svatoš, Tomáš Košťál, Petr Benda a Jiří Cejp

Za obsah odpovídá: Ing. Jan Koller, Ph.D.