Hledáme zájemce o připravované kurzy - podrobnosti naleznete v sekci Připravované akce

Stanovujeme pevnou cenu kurzu matematiky nebo fyziky na 1300 Kč za osobu a dále snižujeme limit počtu účastníků pro otevření kurzů z původních deseti na pět osob.

 

 

Pobočka ČSVTS při elektrotechnické fakultě Praha 6 je neziskovou organizací, jejíž hlavní aktivity vyplývající též ze stanov ČES  jsou:

 

 

Organizace je samostatným právním subjektem, její IČO: 00551490, DIČ: CZ00551490, není plátcem DPH.  Je také držitelem živnostenských oprávnění v následujících oblastech podnikání:

 

 

Kontakty:

                    Adresa:

                        Pobočka ČSVTS při elektrotechnické fakultě Praha 6

                        Technická 2

                        166 27  Praha 6 - Dejvice

 

                    Telefon Pobočky:                              +420 2 2435 5885                    

                     E-mail:                                                    vts@fel.cvut.cz 

                    Sekretariát  Pobočky:                         místnost T2:A3-517c
 

                    Termín pro potřebu konkrétního jednání lze dohodnout v předstihu se sekretářem pobočky emailem nebo telefonicky.

 

 Poznámka:  Pro předznamenání plného názvu a z historických důvodů používá pobočka v místním styku zkratku "VTS".