Pobočka ČSVTS při elektrotechnické fakultě Praha 6

Organizace je pobočkou České elektrotechnické společnosti (ČES) integrované v Českém svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS). Při své činnosti se řídí Stanovami a svým Organizačním řádem.