Obhajoby disertačních prací

Aktuální

S předloženými disertačními pracemi je možné se seznámit na děkanátu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, odd. pro vědu, výzkum a zahraniční styky, Technická 2, Praha 6 - Dejvice (přízemí, místnost č. 11).


Jméno a příjmení Ing. Jakub Schneider - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Long-Term Actigrafphy in Bipolar Disorder:Processing, Analysis, and Applications in Diagnostics
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel doc. Ing. Daniel Novák, Ph.D.
Školitel specialista Ing. Eduard Bakštein, Ph.D.
Oponenti Prof. Tomas Hajek, Dalhousie University, Canada
doc. Jana Kolářová, Ph.D., VUT Brno
doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D., UK Praha
Datum a místo 26. 10. 2021 od 15:00 hod.
v místnosti č. KN:E-112 (Vyčichlova knihovna) Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Polokontaktní forma obhajoby přes MS Teams. Odkaz na jednání obdržíte od předsedy komise.

Jméno a příjmení Ing. Michal Trnka - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Context-aware security of Internet of Things applications
Studijní obor Informatika a výpočetní technika
Školitel doc.Ing.Karel Richta, CSs.
Školitel specialista Ing. Tomáš Černý, MSc., Ph.D.
Oponenti prof. RNDR. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D., Masarykova Univerzita
prof. Dongwan Shin, Ph.D., Computer Science & Engineering, New Mexico Tech
prof. Liang Dong, Ph.D., School of Engineering and Computer Science, Baylor University
Datum a místo 12. 11. 2021 od 15:00 hod.
v místnosti č. KN:E-205 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Polokontaktní forma obhajoby přes MS Teams, kde bude zřízena schůzka, na kterou vzdáleně připojení účastní obdrží od předsedy komise odkaz po předchozím ohlášení na emailu marsaka1@fel.cvut.cz do 12.11.2021 12 hod.

Jméno a příjmení Ing. Shivani Rajendra Teli - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Design and implementation of optical camera-based communication systems for Internet-of-things applications
Studijní obor 2601V010 Radioelektronika
Školitel prof. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D.
Školitel specialista prof. Zabih Ghassemlooy, Ph.D.
Oponenti prof. Beatriz Ortega, Polytechnic University of Valencia, Spain
Dr. Ali Khalighi, Ecole Centrale Marseille, France
Dr. Anna Maria Vegni, Roma Tre University, Italy
Datum a místo 19. 11. 2021 od 13,30 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 104 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6
Dotazy či připomínky ze strany veřejnosti mohou být kladeny prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise prof. Mgr. Petra Páty, Ph.D. -petr.pata@cvut.cz nejpozději do pátku 19. 11. 2021 do 10 hodin.

Jméno a příjmení Ing. Zahra Nazarichaleshtori - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Organic LED-based Visible Light Communications
Studijní obor 2601V010 Radioelektronika
Školitel prof. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D.
Školitel specialista prof. Zabih Ghassemlooy, PhD.
Oponenti prof. Rafael Jiménez Pérez, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Spain
Dr. Luis Nero Alves, Universidade de Aveiro, Portugal
Ing. Jan Látal, Ph.D., VŠB TU Ostrava
Datum a místo 19. 11. 2021 od 12,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 104 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6
Dotazy či připomínky ze strany veřejnosti mohou být kladeny prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise prof. Mgr. Petra Páty, Ph.D. -petr.pata@cvut.cz nejpozději do pátku 19. 11. 2021 do 10 hodin.

Archív


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.