Obhajoby disertačních prací

Aktuální

S předloženými disertačními pracemi je možné se seznámit na děkanátu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, odd. pro vědu, výzkum a zahraniční styky, Technická 2, Praha 6 - Dejvice (přízemí, místnost č. 11).


Jméno a příjmení Ing. Jaroslav Bouše - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Models and experiments of binaural interactions
Studijní obor 2609V001 Akustika
Školitel prof. RNDr. MUDr. Petr Maršálek, Ph.D.
Školitel specialista Ing. František Rund, Ph.D.
Oponenti Doz. Dr. Piotr Majdak, Acoustics Research Institute, Austrian Academy of Sciences
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc., FEKT VUT Brno
doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D., Vysoká škola polytechnická Jihlava
Datum a místo 25. 01. 2021 od 10,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6
Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude tato umožněna prostřednictvím připojení ke schůzce MS Teams po předchozím ohlášení na e-mailu: jiricek@fel.cvut.cz nejpozději do 25. 1. 2021 do 9:00 hodin. Dotazy či připomínky ze strany veřejnosti mohou být kladeny prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: jiricek@fel.cvut.cz nejpozději do pondělí 25. 1. 2021 do 9 hodin.

Jméno a příjmení Ing. Jan Fait - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Fabrication and characterization of diamond photonic structures
Studijní obor 2602V009 Elektrotechnologie a materiály
Školitel prof. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D.
Školitel specialista RNDr. Lukáš Ondič, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD., Katedra fyziky, FEIT Žilinská univerzita
Prof. Dr. Christoph Becher, Faculty NT, Saarland University, Saarbrücken
doc. Ing. Ivan Richter, Dr., Katedra fyzikální elektroniky FJFI ČVUT v Praze
Datum a místo 01. 02. 2021 od 14,00 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6
Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude tato umožněna prostřednictvím připojení ke schůzce MS Teams po předchozím ohlášení na e-mailu: dusekk1@fel.cvut.cz nejpozději do 1. 2. 2021 do 9:00 hodin. Dotazy či připomínky ze strany veřejnosti mohou být kladeny prostřednictvím e-mailové adresy místopředsedy komise: dusekk1@fel.cvut.cz nejpozději do pondělí 1. 2. 2021 do 9 hodin.

Jméno a příjmení Ing. Štefan Knotek - POLONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Consensus and Synchronization in Distributed Estimation and Adaptive Control
Studijní obor Řídící technika a robotika
Školitel prof. Ing. Michael Šebek, DrSc.
Školitel specialista doc. Kristian Hengster-Movric Ph.D.
Oponenti Prof. Dr.-Ing. Jan Lunze, Ruhr-Universität Bochum
Farnaz Adib Yaghmaie, PhD, Linköping University
Dr. Alexander Schirrer, TU WIEN
Datum a místo 09. 02. 2021 od 14.00 hod.
v místnosti č. KN:E-14 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Mehran Mirzaei - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Magnetic material modelling and simulations for magnetic sensors
Studijní obor 2601V006 Měřicí technika
Školitel prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.
Oponenti prof. Evangelos Hristoforou, National Technical University of Athens
prof. Dr. Meinhard Schilling, Technische Universität Braunschweig
Ing. Zdeněk Roubal, Ph.D., FEKT VUT Brno
Datum a místo 09. 02. 2021 od 10,00 hod.
v místnosti č. T2:A3-318 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6
Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude tato umožněna prostřednictvím připojení ke schůzce MS Teams po předchozím ohlášení na e-mailu: holubjan@fel.cvut.cz nejpozději do 8. 2. 2021 do 12:00 hodin. Dotazy či připomínky ze strany veřejnosti mohou být kladeny prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: holubjan@fel.cvut.cz nejpozději do úterý 9. 2. 2021 do 9 hodin.

Jméno a příjmení Ing. Daniel Fišer - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Mutual Exclusion State Invariants in Classical Planning
Studijní obor Informatika a výpočetní technika
Školitel Ing. Antonín Komenda, Ph.D.
Školitel specialista RNDr. Lukáš Chrpa, Ph.D.
Oponenti prof. Dr. Jörg Hoffmann, Saarland University
Gabriele Röger, Ph.D., Universität Basel
Michael Katz, Ph.D., Thomas J. Watson Research Center, Yorktown Heights
Datum a místo 11. 02. 2021 od 13.00 hod.
v místnosti č. KN:E-205 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Jméno a příjmení Ing. Martin Pecka - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Safe Autonomous Reinforcement Learning
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel prof. Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Školitel specialista doc. Ing. Karel Zimmermann, Ph.D.
Oponenti Prof. Justus Piater, Universität Innsbruck
Prof. Dr. Oskar von Stryk, TU Darmstadt
Prof. Evgeni Magid, Kazan Federal University
Datum a místo 16. 02. 2021 od 14.00 hod.
v místnosti č.  Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Archív


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.