Obhajoby disertačních prací

Aktuální

S předloženými disertačními pracemi je možné se seznámit na děkanátu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, odd. pro vědu, výzkum a zahraniční styky, Technická 2, Praha 6 - Dejvice (přízemí, místnost č. 11).


Jméno a příjmení Ing. Václav Burda - POLOKONTAKTNÍ FORMA OBHAJOBY
Téma disertace Telemetry Systems for Diabetes Mellitus
Studijní obor Umělá inteligence a biokybernetika
Školitel doc. Ing. Daniel Novák, Ph.D.
Oponenti doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D., VUT Brno
prof. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D., 2. LF UK
prof. Misha Pavel, Ph.D., Northeastern University
Datum a místo 10. 10. 2022 od 15:00 hod.
v místnosti č. KN:E-112 (Vyčichlova knihovna) Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude tato umožněna rovněž prostřednictvím připojení ke schůzce MS Teams po předchozím ohlášení na e-mailu rosicpe1@fel.cvut.cz nejpozději do 9. 10. 2022. Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti (Čl. 4 bod 3) mohou být kladeny prostřednictvím emailové adresy předsedy komise: sara@fel.cvut.cz nejpozději do 9. 10 . 2022.

Jméno a příjmení Ing. Ondřej Lipčák
Téma disertace Field oriented control of induction motor with included nonlinearities and parameter variation
Studijní obor P2612 Elektrotechnika a informatika, 2642V004 Elektrické stroje, přístroje a pohony
Školitel doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc.
Školitel specialista doc. Ing. Jan Bauer, Ph.D.
Oponenti prof. Ing. Jaroslav Novák, CSc., Dopravní fakulta J. Pernera, Univerzita Pardubice
doc. Ing. Martin Kuchař, Ph.D., FEI VŠB TU Ostrava
doc. Ing. Jakub Talla, Ph.D., FEL ZČU v Plzni
Datum a místo 11. 10. 2022 od 10,30 hod.
v místnosti č. T2: A4 - 7 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Ing. Lenka Šedková
Téma disertace Structural health monitoring of aerospace composite structures using ultrasonic guided waves
Studijní obor P2612 Elektrotechnika a informatika, 3708V017 Provoz a řízení letecké dopravy
Školitel prof. Ing. Radislav Šmíd, Ph.D.
Oponenti Ing. Zdeněk Převorovský, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
doc. Ing. Michal Šofer, Ph.D., Fakulta strojní VŠB TU Ostrava
prof. Ing. Luboš Pazdera, CSc., Fakulta stavební VUT Brno
Datum a místo 26. 10. 2022 od 13,00 hod.
v místnosti č. T2:A3 - 318 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Jméno a příjmení Mgr. Aleksandra Baskakova
Téma disertace New microwave components for distance and Imaging measurement
Studijní obor P2612 Elektrotechnika a informatika, 2601V010 Radioelektronika
Školitel prof. Ing. Karel Hoffmann, CSc.
Školitel specialista doc. Ing. Přemysl Hudec, CSc.
Oponenti prof. Viktor Krozer, Department of Physics, Goethe University Frankfurt, Germany
prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida, FEKT VUT Brno
Ing. Martin Hudlička, Ph.D., Český metrologický institut
Datum a místo 08. 11. 2022 od 12,30 hod.
v místnosti č. T2:C4 - 80 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6

Archív


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.