Rámcové programy EU

 • CTU jiz je "Validated": Participant Identity Code: 999848744
 • Data pro CVUT

Náklady projektu a příspěvek Evropské komise (EC):

 • Funding overview table
 • Terminologie
  • Přímé náklady/direct costs: DC (personnel, travel, equipment, consumables)
  • Nepřímé náklady projektu/indirect costs: IC=60 %DC (Special transition flat-rate of 60 %)
  • Celkové náklady/Total costs TC=DC+IC
  • Příspěvek EC=75 % DC pro RTD, 100 % pro management, training a dissemination, 50 % pro demonstration
  • Tabulka pro výpočet rozpočtu pro Collaborative project (drive IP, STREP) projektu
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.