HORIZON 2020 (programové období 2014-2020)

 1. Pracovní program a jednotlivé výzvy vč. termínů programu Horizon 2020 na období 2016-17 jsou zveřejněny na Participant Portal http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html. Menu "Funding Opportunities" -> Calls -> H2020
 2. Podrobnější informace k výzvám pro oblast ICT (Information and Communication Technologies) H2020 jsou k dispozici v příručce na str. 8-12 na https://research.cvut.cz/uploads/ckeditor/attachments/13/GuideICTinWPs2016-17.pdf
 3. HORIZON 2020 na portálu spravovaném TC AV ČR - http://www.h2020.cz/cs
 4. CZELO - Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj v Bruselu Kromě výzev zde najdete i nabídky spolupráce a stáží
 5. https://research.cvut.cz/calls
  Po přihlášení do aplikace lze pomocí filtru nejen vyhledávat výzvy ve vybraných oblastech, ale lze si pomocí STRÁŽCE VÝZEV nadefinovat kritéria výběru otevřených výzev, na něž bude aplikace upozorňovat zasíláním emailu.
 6. ČVUT je v databázi Evropské komise registrováno jako:
  CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE
  Zkratka: CVUT
  PIC: 999848744
 7. Pracovní dokument s pokyny k výzvám a administrativnímu zajištění projektů H2020 je na adrese ALFRESCO\Shared\Děkanát\13921 Oddělení pro vědu a výzkum\granty\Zahraniční projekty\HORIZON 2020
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.