Docenti jmenovaní od roku 1999

Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.

Jméno, příjmení a tituly
Pracoviště - katedra
Obor Název habilitační práce Zahajení řízení VR FEL ČVUT Účinnost jmenování
Mgr. Viliam Lisý, MSc., Ph.D.
Katedra počítačů
Výpočetní technika a informatika Learning to Play Large Sequential Games 30.04.2019 11.11.2020 01.12.2020
Mgr. Branislav Bošanský, Ph.D.
Katedra počítačů
Výpočetní technika a informatika Equilibrium Computation in Dynamic Games 30.04.2019 14.10.2020 01.12.2020
Ing. Stanislav Vítek, Ph.D.
Katedra radioelektroniky
Radioelektronika Applications of high-speed camera systems 29.11.2019 10.06.2020 01.07.2020
Kristian Hengster-Movric, Ph.D.
Katedra řídicí techniky
Technická kybernetika Recent advanced methods and results in distributed cooperative control 29.11.2018 12.02.2020 01.07.2020
Ing. Tomáš Krajník, Ph.D.
Katedra počítačů
Výpočetní technika a informatika Long-term Mobile Robot Autonomy in Changing Environments 29.03.2018 11.12.2019 01.01.2020
Ing. Bc. Lukáš Vojtěch, Ph.D.
Katedra telekomunikační techniky
Telekomunikační technika Textile-based structures in electronic and communication engineering 31.01.2018 13.11.2019 01.12.2019
RNDr. Martin Bohata, Ph.D.
Katedra matematiky
Aplikovaná matematika Ordered Structures, Plichko Spaces, and Operator Algebras 29.10.2018 15.05.2019 01.07.2019
Ing. Tomáš Pevný, Ph.D.
Katedra počítačů
Technická kybernetika Challenges and Open Questions of Machine Learning in Computer Security 28.02.2018 12.06.2019 01.07.2019
RNDr. Daniel Průša, Ph.D.
Katedra kybernetiky
Technická kybernetika Methods for Structural Pattern Recognition: Complexity and Applications 27.03.2018 10.04.2019 01.05.2019
Bc. et Bc. Michaela Valentová, MSc., Ph.D.
Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Management a ekonomika v elektrotechnice a energeticeTransaction Costs of Energy Efficiency Policy Instruments27.08.2018 zastaveno
10.04.2019
Ing. Jan Rusz, Ph.D.
Katedra teorie obvodů
Teoretická elektrotechnika Detecting Speech Disorders in Early Parkinson’s Disease by Acoustic Analysis 01.10.2018 13.03.2019 01.04.2019
Ing. Miroslav Bureš, Ph.D.
Katedra počítačů
Výpočetní technika a informatika Model-based Software Test Automation 28.02.2018 09.01.2019 01.02.2019
Ing. Július Bemš, Ph.D.
Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Management a ekonomika v elektrotechnice a energetice Energy and Economic Efficiency 07.12.2017 14.11.2018 01.02.2019
Mgr. Jakub Holovský, Ph.D.
Katedra elektrotechnologie
Materiály a technologie pro elektrotechniku Spectroscopy of the Optical Absorption Edge of Solar Cell Materials 22.09.2017 11.04.2018 01.05.2018
RNDr. Kateřina Helisová, Ph.D.
Katedra matematiky
Aplikovaná matematika Quermass-interaction process – modifications, generalisations, new methods of statistical inference and applications 19.12.2016 08.11.2017 01.12.2017
Ing. Mattia Butta, Ph.D.
Katedra měření
Měřicí technika Methods and Materials for Fluxgate Sensors 17.02.2017 08.11.2017 01.12.2017
Ing. Radoslav Bortel, Ph.D.
Katedra teorie obvodů
teoretická elektrotechnika Advances in Signal Processing Techniques for (Not Only) EEG-EMG Coherence Analysis 24.11.2016 11.10.2017 01.11.2017
Ing. Karel Zimmermann, Ph.D.
Katedra kybernetiky
technická kybernetika Anytime Classification of Impaired Data 16.12.2015 10.05.2017 01.06.2017
Ing. Adam Sporka, Ph.D.
Katedra počítačové grafiky a interakce
Výpočetní technika a informatika Use of Alternative Modalities in Human-Computer Interaction by People with Specific Needs 12.05.2016 10.05.2017 01.06.2017
Ing. Miloslav Čapek, Ph.D.
Katedra elektromagnetického pole
teoretická elektrotechnika Source Concept Based Analysis and Synthesis of Small Radiating Structures 18.11.2015 12.04.2017 01.05.2017
Ing. Přemysl Šůcha, Ph.D.
Katedra řídicí techniky
technická kybernetika Methods to Improve Performance of Scheduling Algorithms 09.03.2016 12.04.2017 01.05.2017
Ing. Tomáš Pajdla, Ph.D.
Katedra kybernetiky
technická kybernetika Geometry of Perspective Cameras – An Algebraic Approach 09.12.2015 08.03.2017 01.04.2017
Ing. Alexander Kromka, Ph.D.
ČVUT FSv, Katedra fyziky
Aplikovaná fyzika Diamond thin Films Chemical Vapor Deposition and Applications 06.05.2016 11.01.2017 01.02.2017
Ing. Daniel Novák, Ph.D.
Katedra kybernetiky
Technická kybernetikaAnalysis of Heterogeneous Biomedical Data10.05.2016 11.01.2017 01.02.2017
Ing. Karel Dušek, Ph.D.
Katedra elektrotechnologie
Materiály a technologie pro elektrotechnikuSoldering and Solder Joints in Electronics29.3.201614.12.20161.1.2017
Ing. Pavel Ctibor, Ph.D.
ÚFP AV ČR; FEL ČVUT Katedra elektrotechnologie
Materiály a technologie pro elektrotechnikuPlasma spraying and testing of ceramics for electrical engineering17.2.20169.11.20161.12.2016
Ing. Jan Weinzettel, Ph.D.
UK; FEL ČVUT, Katedra elektrotechnologie
management a ekonomika v elektrotechnice a energeticeApplications of environmentally extended input-output analysis in consumption based accounting5.1.201512.10.20161.11.2016
Ing. Zdeněk Hurák, Ph.D.
Katedra řídicí techniky
technická kybernetikaTraveling Waves and Scattering in Control of Chains8.12.201512.10.20161.11.2016
Ing. Radek Procházka, Ph.D.
Katedra elektroenergetiky
elektroenergetikaFlashover Performance Investigation of Polluted and Ice Covered Insulators Exposed to the Transient Overvoltage9.10.201525.5.20161.6.2016
Ing. Tomáš Werner, Ph.D.
Katedra kybernetiky
technická kybernetikaApproximate Inference in Graphical Models31.10.201427.1.20161.2.2016
Ing. Michal Jakob, Ph.D.
Katedra počítačů
výpočetní technika a informatikaAgent-based Computing for Intelligent Transport Systems24.11.201421.10.20151.11.2015
Ing. Miroslav Chomát, CSc.
ÚT AV ČR; FEL ČVUT Katedra elektrických pohonů a trakce
Elektrické stroje, přístroje a pohonySystems with Electric Machines under Unbalanced Voltage-Supply Conditions22.9.201410.6.20151.7.2015
Ing. Zdeněk Míkovec, Ph.D.
Katedra počítačové grafiky a interakce
výpočetní technika a informatikaMultimodal Human Computer Interaction in Specific Environments31.10.201410.6.20151.7.2015
Ing. Zdeněk Müller, Ph.D.
Katedra elektroenergetiky
elektroenergetikaIntelligent Transmission and Distribution Systems4.6.20146.5.20151.6.2015
MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D.
Katedra fyziky
aplikovaná fyzikaVýchodiska plazmové medicíny28.2.2014zastaveno 11.3.2015 
Ing. Bc. Michal Vopálenský, Ph.D.
VŠP Jihlava, Katedra elektrotechniky a informatiky
Měřicí technikaMeasuring with Magnetoresistive Sensors10.9.201411.3.20151.4.2015
Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D.
Katedra elektromagnetického pole
Teoretická elektrotechnikaResonant Ring Metamaterials22.4.201414.1.20151.2.2015
Ing. Jan Faigl, Ph.D.
Katedra počítačů
výpočetní technika a informatikaMulti-Goal Path Planning in Mobile Robotic Tasks27.5.201310.12.20141.1.2015
Ing. Václav Prajzler, Ph.D.
Katedra mikroelektroniky
elektronika a lékařská technikaOptické planární pasivní a aktivní fotonické struktury1.7.201312.11.20141.12.2014
Ing. Daniel Sýkora, Ph.D.
Katedra počítačové grafiky a interakce
výpočetní technika a informatikaComputational Hand-Drawn Animation26.2.201412.11.20141.12.2014
Ing. Jiří Bittner, Ph.D.
Katedra počítačové grafiky a interakce
výpočetní technika a informatikaVisibility-Based Optimizations for Image Synthesis5.6.20138.10.20141.11.2014
Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D.
Katedra počítačů
výpočetní technika a informatikaContracting in Multi-Agent Systems28.1.201311.6.20141.7.2014
Ing. Vladimír Scholtz, Ph.D.
VŠCHT FCHI
aplikovaná fyzikaMikrobicídne vlastnosti nízkotepolnej plazmy18.12.20137.5.20141.7.2014
Ing. Vítězslav Pankrác, CSc.
Katedra elektromagnetického pole
teoretická elektrotechnikaVýpočet magnetických polí a vzájemných indukčností v soustavách nekoaxiálních tenkých vzduchových cívek obecného tvaru23.7.201312.2.20141.5.2014
Ing. Pavel Pačes, Ph.D.
Katedra měření
měřicí technikaNetradiční metody měření polohových úhlů v letectví28.1.20139.4.20141.5.2014
Ing. David Šišlák, Ph.D.
Katedra počítačů
výpočetní technika a informatikaAgent-based Approach to Air-Traffic Modeling, Simulation and Collision Avoidance28.1.20139.4.20141.5.2014
Ing. Zdeněk Bečvář, Ph.D.
Katedra telekomunikační techniky
telekomunikační technikaMobility Management for Small Cells in LTE-A Networks18.9.201212.3.20141.5.2014
Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D.
VŠP Jihlava, Katedra elektrotechniky a informatiky
radioelektronikaInternal Representation and Processing of Acoustic Stimuli in the Nervous System1.7.2013zastaveno 12.3.2014 
Ing. Jan Roháč, Ph.D.
Katedra měření
měřicí technikaModern Sensors in Aided Navigation Systems28.1.201315.1.20141.2.2014
Ing. Daniel Klír, Ph.D.
Katedra fyziky
aplikovaná fyzikaGeneration of fusion neutrons in Z-pinches19.3.201311.12.20131.2.2014
Ing. Vítězslav Jeřábek, CSc.
Katedra mikroelektroniky
elektronika a lékařská technikaVýzkum vybraných optoelektronických a optických integrovaných struktur pro informatiku17.12.201211.12.20131.2.2014
Ing. Leoš Boháč, Ph.D.
Katedra telekomunikační techniky
Inženýrská informatika v dopravě a spojíchOptické vláknové systémy pro komunikační aplikace v letectví9.5.2013FD ČVUT1.12.2013
Ing. Martin Hromčík, Ph.D.
Katedra řídicí techniky
technická kybernetikaAdvanced systems and control algorithms and their applications10.4.201213.11.20131.12.2013
Ing. Jiří Kléma, Ph.D.
Katedra počítačů
technická kybernetikaLearning from Heterogeneous Genomic Data31.8.20129.10.20131.12.2013
Ing. Tomáš Kroupa, Ph.D.
Katedra matematiky
aplikovaná matematikaFrom Logic to Games via MV-algebras31.1.2013FJFI1.7.2013
Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.
Katedra mikroelektroniky
elektronika a lékařská technikaThermo-mechanical design of electronic systems26.10.201212.6.20131.7.2013
Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Katedra kybernetiky
technická kybernetikaLearning models and regression for visual tracking and detection18.9.201210.4.20131.5.2013
Ing. Milan Polívka, Ph.D.
Katedra elektromagnetického pole
radioelektronikaSmall and low profile microware antennas25.5.201213.2.20131.3.2013
Mgr. Ondřej Chum, Ph.D.
Katedra kybernetiky
technická kybernetikaAutomatic Analysis of Large Image Collections11.6.20125.12.20121.3.2013
Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D.
Katedra řídicí techniky
technická kybernetikaIdentification and Control of Large-Scale Systems10.11.201110.10.20121.1.2013
Ing. Pavel Hazdra, Ph.D.
Katedra elektromagnetického pole
radioelektronikaModální metody analýzy vyzařujících struktur10.11.201120.6.20121.11.2012
Ing. Tomáš Polcar, Ph.D.
Katedra řídicí techniky
aplikovaná fyzikaSelf-lubricating nanostructured coatings based on transitio29.12.200930.11.20111.3.2012
Ing. Petr Hušek, Ph.D.
Katedra řídicí techniky
technická kybernetikaAnalysis and Synthesis of Systems with Fuzzy Parametric23.11.20105.10.20111.12.2011
RNDr. Veronika Sobotíková, CSc.
Katedra matematiky
aplikovaná matematikaOdhady chyb pro nelineární okrajové úlohy řešené nekonformními metodami konečných prvků30.6.201031.5.20111.10.2011
Dr. Ing. Jan Kybic
Katedra kybernetiky
technická kybernetikaNumerical methods for medical imaging12.4.201031.5.20111.7.2011
Ing. Vlastimil Havran, Ph.D.
Katedra počítačové grafiky a interakce
výpočetní technika a informatikaDatové struktury pro vyhledávání v algoritmech syntézy obrazu12.4.20106.4.20111.6.2011
MUDr. Jiří Kofránek, CSc.
1.LF UK v Praze, Ústav patologické fyziologie
technická kybernetikaTvorba lékařských simulátorů3.2.20109.2.20111.4.2011
Ing. Filip Železný, Ph.D.
Katedra kybernetiky
technická kybernetikaTowards Fast Relational Machine Learning2.11.200910.11.20101.12.2010
Ing. Ladislav Sieger, CSc.
Katedra fyziky
aplikovaná fyzikaFyzikální pohled na člověka v extrémních podmínkách19.12.2008zastaveno 6.10.2010 
Ing. Jiří Novák, Ph.D.
Katedra měření
měřicí technikaMetody a přístroje pro testování distribuovaných systémů vozidel27.10.200926.5.20101.7.2010
Ing. Jan Fischer, CSc.
Katedra měření
měřicí technikaNekonvenční metody zpracování signálu snímačů CCD2.11.200926.5.20101.7.2010
Ing. Přemysl Hudec, CSc.
Katedra elektromagnetického pole
radioelektronikaBezpečnostní aplikace mikrovlnné techniky25.5.200928.4.20101.7.2010
Ing. Antonín Platil, Ph.D.
Katedra měření
měřicí technikaMagnetopneumography23.9.200928.4.20101.7.2010
Ing. Ivan Petružela, CSc.
Data Systems & Solutions CZ, s.r.o.; Katedra elektroenergetiky
elektroenergetikaMyšlenkové modely v elektroenergetice7.11.2008zastaveno 10.3.2010 
Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D.
Katedra elektromagnetického pole
radioelektronikaAplikace milimetrových a optických spojů v bezdrátových komunikacích25.5.200910.3.20101.5.2010
Mgr. Petr Páta, Ph.D.
Katedra radioelektroniky
radioelektronikaVybrané aspekty snímání astronomických obrazových dat21.1.20096.1.20101.2.2010
RNDr. Natalia Zhukavets, Ph.D.
Katedra matematiky
aplikovaná matematikaFree Malcev and alternative superalgebras on one odd generator17.6.20083.6.20091.7.2009
RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD.
OU PřF
výpočetní technika a informatikaNeuroevoluce19.12.200710.12.20081.2.2009
Ing. Jan Holub, Ph.D.
Katedra počítačů
výpočetní technika a informatikaFinite Automata in Stringology18.12.20071.10.20081.12.2008
Ing. Radim Šára, Dr.techn.
Katedra kybernetiky
technická kybernetikaThe Principle of Stability Applied to Matching Problems in Computer Vision13.11.20072.7.20081.10.2008
Ing. Didier Henrion, CSc., Ph.D.
LAAS - CNRS, Francie; Katedra řídicí techniky
technická kybernetikaPolynomials and Convex Optimization for Robust Control27.11.20074.6.20081.7.2008
Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
ČVUT FBMI
elektronika a lékařská technikaVyhodnocení okamžité polohy očí, hlavy a těla10.12.20074.6.20081.7.2008
Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.
Katedra telekomunikační techniky
telekomunikační technikaVysokorychlostní přenos signálu po symetrických vedeních v přístupové síti20.9.20075.3.20081.6.2008
RNDr. Sergej Čelikovský, CSc.
ÚTIA AV ČR
technická kybernetikaAnalýza a řízení složitých nelineárních systémů6.11.200623.1.20081.3.2008
Dr. Ing. Pavel Kovář
Katedra radioelektroniky
radioelektronikaDostupnost systému EGNOS mobilnímu uživateli9.2.200712.12.20071.3.2008
Dr. Ing. Michal Bednařík
Katedra fyziky
aplikovaná fyzikaNelineární vlnové procesy v akustice13.2.200712.12.20071.3.2008
Dr. Ing. Jiří Hospodka
Katedra teorie obvodů
teoretická elektrotechnikaAlgoritmizace úloh analýzy a syntézy elektrických obvodů v programu Maple26.9.200627.6.20071.11.2007
RNDr. Jiří Velebil, Ph.D.
Katedra matematiky
aplikovaná matematikaIterative Theories26.9.200627.6.20071.11.2007
RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
ČVUT FBMI
technická kybernetikaNeuronové sítě a jejich využití v biomedicínském inženýrství16.1.200631.1.20071.3.2007
Dr. Ing. Martin Vrňata
VŠCHT FCHI
měřicí technikaChemické vodivostní senzory připravené metodou pulsní laserové depozice14.11.20057.6.20061.7.2006
Dr. Ing. Jiří Matas
Katedra kybernetiky
technická kybernetika Visual Recognition Methods 23.5.2005 11.1.2006 1.2.2006
RNDr. Jiří Velebil, CSc.
Katedra matematiky
aplikovaná matematika Parametrized Iterativity 19.9.2005 zastaveno
11.1.2006
 
RNDr. Dagmar Medková, CSc.
MÚ AV ČR
aplikovaná matematika Okrajové úlohy pro Laplaceovu rovnici na nehladkých oblastech 18.4.2005 19.10.2005 1.12.2005
Ing. Hana Kubátová, CSc.
Katedra počítačů
výpočetní technika a informatika Some Aspects of Digital Design 22.11.2004 19.10.2005 1.12.2005
Ing. Radislav Šmíd, Ph.D.
Katedra měření
měřicí technika Metody výpočtů příznaků v diagnostice 22.11.2004 4.5.2005 1.7.2005
Dr. Ing. Michal Pěchouček, M.Sc.
Katedra kybernetiky
technická kybernetika Social Reasoning in Computational Multi-Agent Systems 22.11.2004 1.6.2005 1.7.2005
RNDr. Jan Píchal, CSc.
Katedra fyziky
aplikovaná fyzika Interferometrická diagnostika plazmatu 21.6.2004 4.5.2005 1.7.2005
Ing. Róbert Lórencz, CSc.
Katedra počítačů
výpočetní technika a informatika New Approaches to Computing the Modular Inverse in Hardware 22.11.2004 1.6.2005 1.7.2005
Ing. Eduard Hullicius, CSc.
FÚ AV ČR
elektronika a lékařská technika Optoelektronické polovodičové heterostrukturní součástky 24.5.2004 13.4.2005 1.7.2005
Dr. Ing. Zdeněk Hanzálek
Katedra řidicí techniky
technická kybernetika Distribuované systémy reálného času 24.5.2004 1.12.2004 1.2.2005
Ing. Josef Dobeš, CSc.
Katedra radieelektroniky
radioelektronika Modely a algoritmy pro návrh vysokofrekvenčních obvodů počítačem 15.12.2003 7.4.2004 1.5.2004
Ing. Jan Holub, Ph.D.
Katedra měření
měřicí technika New Methods for Objective Voice Transmission Quality Measurements and Their Applications 30.9.2003 4.2.2004 1.3.2004
Ing. Pavel Zahradník, CSc.
Katedra telekomunikační techniky
Telekomukační technika Fast Analytical Design Algorithms for Narrow Band FIR Filters 12.5.2003 7.1.2004 1.3.2004
Ing. Zdeněk Kouba, CSc.
Katedra kybernetiky
technická kybernetika Datové sklady a podpora rozhodování 17.3.2003 26.11.2003 1.3.2004
Ing. Jiří Vašíček, CSc.
Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
management a ekonomika v elektrotechnice a energetice Ceny a náklady v energetice 27.1.2003 26.11.2004 1.3.2004
Ing. Petr Pollák, CSc.
Katedra teorie obvodů
teoretická elektrotechnika Tvorba databází řečových signálů pro účely rozpoznávání a zvýrazňování 9.9.2002 1.6.2003 1.10.2003
Dr. Ing. Jan Kyncl
Katedra elektroenegretiky
elektroenergetika Optimalizace vybraných konstrukčních prvků indukčních kanálkových pecí 16.12.2002 1.6.2003 1.10.2003
doc. Ing. Pavel Pivoňka, CSc.
Katedra elektrických pohonů a trakce
elektrické stroje, přístroje a pohony Návrh číslicového zpracování měření přechodných dějů elektrických strojů 10.5.2002 30.4.2003 1.6.2003
Ing. Jaroslav Knápek, CSc.
Katedra elektromagnetického pole
management a ekonomika elektrotechniky a energetiky Ekonomické modely pro řešení úloh v energetice 10.6.2002 30.4.2003 1.6.2003
Ing. Michael Šebek, DrSc.
Katedra řidicí techniky
technická kybernetika Algoritmy pro spektrální faktorizaci polynomiálních 15.4.2002 18.12.2002 1.2.2003
RNDr. Ivan Kramosil, DrSc.
ÚM AV ČR
výpočetní technika a informatika Probabilistic Analysis of Belief Functions 14.1.2002 13.11.2002 1.1.2003
Ing. Jan Sýkora, CSc.
Katedra radieelektroniky
radioelektronika Principles of Data Detection and Synchronization for Digital Communications 11.2.2002 9.10.2002 1.11.2002
Ing. Roman Čmejla, CSc.
Katedra teorie obvodů
teoretická elektronika Bayesovská detekce náhlých změn 11.2.2002 9.10.2002 1.11.2002
Ing. Vojtěch Kulda, CSc.
ELCOM, a.s.
elektrické stroje, přístroje a pohony Modernizace pohonu kouřového ventilátoru 12.11.2001 29.5.2002 1.7.2002
Ing. Michal Haindl, DrSc.
ÚTIA AV ČR
technická kybernetika Markovian Image Models 12.11.2001 13.11.2002 1.7.2002
Ing. Pavel Pechač, Ph.D.
Katedra elektromagnetického pole
radioelektronika Predikce šíření elektromagnetických vln v zástavbě pro mobilní buňkové systémy 24.9.2002 27.3.2002 1.5.2002
Ing. prom. mat. Milan Kvasnica, CSc.
SPŠE Praha
měřicí technika Six-dof optoelectronic measurement & application 22.1.2001 zastaveno
28.11.2001
 
Ing. Jan Janeček, CSc.
Katedra počítačů
výpočetní technika a  informatika Asynchrony in distributed computing 22.1.2001 30.10.2001 1.12.2001
Ing. Jaromí Cmíral, CSc.
ÚLZ Praha
technická kybernetika Fyziologická reakce organizmu na gravitační zátěž v letounu a v centrifuze ve srovnání se simulovanou metodou podtlaku na dolní polovinu těla 9.5.2000 zastaveno
18.10.2000
 
Ing. Pavel Mindl, CSc.
Katedra elektrických pohonů a trakce
elektrické stroje, přístroje a pohony Diagnostika a predikce trvanlivosti kontaktních spínacích systémů 10.1.2000 21.6.2000 1.7.2000
Ing. Kateřina Hyniová, CSc.
Katedra řidíci techniky
technická kybernetika Dosažitelné dynamické odezvy systému aktivního pérování vozidel 4.10.1999 12.1.2000 25.1.2000
Ing. Peter Ponický, CSc.
FM TU Trenčín, SR
materiály a technologie pro elektrotechniku Analýza technologických a prevádzkových porúch elektroniky s využitím metód a prostriedkov materiálového výskumu. 17.12.1998 8.12.1999 25.1.2000
doc. Ing. Vítězslav Benda, CSc.
Katedra mechaniky a materiálů
materiály a technologie pro elektrotechniku Konstrukce a technologie rychlých výkonových diod s měkkým zotavením 15.3.1999 20.10.1999 1.12.1999
Ing. Věra Vávrová, CSc.
Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
management a ekonomika elektrotechniky a energetiky Diagnostika a predikce trvanlivosti kontaktních spínacích systémů 3.5.1999 29.9.1999 1.12.1999
doc. Ing. Jiří Lažanský, CSc.
Katedra kybernetiky
technická kybernetika Plánování v systémech počítačové podpory průmyslové výroby 15.3.1999 29.9.1999 1.12.1999
Ing. Jiří Vondřich, CSc.
Katedra mechaniky a materiálů
aplikovaná mechanika a strojnictví Modelování a simulace mechanických soustav 15.3.1999 zastaveno
19.5.1999
 
PhDr. Marcela Efmertová, CSc.
Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
hospodářské a sociální vědy / FF UK Praha Elektrotechnika v českých zemích a v Československu do poloviny 20. století 6.10.1998 FF UK 1.11.1999
doc. Ing. Slavomír Jirků, CSc.
Katedra mechaniky a materiálů
aplikovaná mechaniky a strojnictví Aerodynamický výzkum v průmyslových aplikacích 15.3.1999 19.5.1999 30.6.1999
Ing. Jaroslav Roztočil, CSc.
Katedra měření
měřicí technika Systémy pro dynamická měření 16.9.1998 19.5.1999 30.6.1999
Ing. Petr Kašpar, CSc.
Katedra měření
měřicí technika Číslicové metody v magnetických měřeních 14.9.1998 17.3.1999 1.5.1999
doc. Ing. Karel Draxler, CSc.
Katedra měření
měřicí technika Měření poměru střídavých a stejnosměrných proudů 14.9.1998 17.3.1999 1.5.1999
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.