Informace o habilitačním řízení

S předloženými habilitačními prácemi a písemnými materiály uchazečů je možné se seznámit na děkanátu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, odd. pro vědu, výzkum a zahraniční styky, Technická 2, Praha 6 - Dejvice (přízemí, místnost č. 11, blok A4). Kontakt: Helena Weigelová - telefon: 2 2435 3934.

Jméno, příjmení a tituly
Pracoviště - katedra
Obor Název habilitační práce Zahájení řízení VR FEL ČVUT Účinnost jmenování
Mgr. Sherzod Tashpulatov, M.A., Ph.D.
Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Management a ekonomika v elektrotechnice a energetice Liberalization of Electricity Supply Industry 14.09.2018
Ing. Martin Saska, Dr. rer.nat.
Katedra kybernetiky
Technická kybernetika Self-stabilized Groups of Micro Aerial Vehicles 21.03.2019
Ing. Tomáš Haniš, Ph.D.
Katedra řídicí techniky
Technická kybernetika Full Authority Vehicle Control Systems 28.08.2019
Ing. Jan Švihlík, Ph.D.
FCHI VŠCHT v Praze
Radioelektronika Analysis, Modeling and Enhancement of Scientific Images 12.12.2019
Mgr. Bc. Michal Chudý, PhD.
FEI STU v Bratislavě, SR
Elektroenergetika Supravodiče pre aplikácie v elektroenergetike 01.09.2020
Ing. Milan Petrík, Ph.D.
TF ČZU v Praze
Aplikovaná matematika Many-Valued Conjunctions 07.10.2020
RNDr. Lukáš Chrpa, Ph.D.
Katedra počítačů
Výpočetní technika a informatika Efficient Modelling and Reformulation of Planning Tasks 22.10.2020
Ing. Jan Bauer, Ph.D.
Katedra elektrických pohonů a trakce
Elektrické stroje, přístroje a pohony Controlled Induction Motor Drive in Railway Traction 02.12.2020

Jednání Vědecké rady FEL ČVUT probíhají v zasedací místnosti č. 80 budovy v Dejvicích.

Zveřejňování údajů o habilitačním řízení podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.