Informace o habilitačním řízení

S předloženými habilitačními prácemi a písemnými materiály uchazečů je možné se seznámit na děkanátu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, odd. pro vědu, výzkum a zahraniční styky, Technická 2, Praha 6 - Dejvice (přízemí, místnost č. 11, blok A4). Kontakt: Helena Weigelová - telefon: 2 2435 3934.

Jméno, příjmení a tituly
Pracoviště - katedra
Obor Název habilitační práce Zahájení řízení VR FEL ČVUT Účinnost jmenování
Mgr. Sherzod Tashpulatov, M.A., Ph.D.
Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Management a ekonomika v elektrotechnice a energetice Liberalization of Electricity Supply Industry 14.09.2018
Ing. Martin Saska, Dr. rer.nat.
Katedra kybernetiky
Technická kybernetika Self-stabilized Groups of Micro Aerial Vehicles 21.03.2019
Ing. Tomáš Haniš, Ph.D.
Katedra řídicí techniky
Technická kybernetika Full Authority Vehicle Control Systems 28.08.2019
Ing. Jan Švihlík, Ph.D.
FCHI VŠCHT v Praze
Radioelektronika Analysis, Modeling and Enhancement of Scientific Images 12.12.2019
Mgr. Bc. Michal Chudý, PhD.
FEI STU v Bratislavě, SR
Elektroenergetika Supravodiče pre aplikácie v elektroenergetike 01.09.2020
Ing. Milan Petrík, Ph.D.
TF ČZU v Praze
Aplikovaná matematika Many-Valued Conjunctions 07.10.2020
RNDr. Lukáš Chrpa, Ph.D.
Katedra počítačů
Výpočetní technika a informatika Efficient Modelling and Reformulation of Planning Tasks 22.10.2020
Ing. Jan Bauer, Ph.D.
Katedra elektrických pohonů a trakce
Elektrické stroje, přístroje a pohony Controlled Induction Motor Drive in Railway Traction 02.12.2020
Ing. Milan Červenka, Ph.D.
Katedra fyziky
Aplikovaná fyzika Contribution to three problems of nonlinear acoustics 17.02.2021

Jednání Vědecké rady FEL ČVUT probíhají v zasedací místnosti č. 80 budovy v Dejvicích.

Zveřejňování údajů o habilitačním řízení podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.