Kalendář termínů

Aplikace Anlupa.cz umožňuje snadné automatické vyhledávání a sledování výzev na projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů. Po přihlášení do aplikace můžete pomocí filtru nejen vyhledávat výzvy v oblastech, které se týkají Vašeho výzkumu, ale můžete si pomocí STRÁŽCE VÝZEV nadefinovat kritéria výběru otevřených výzev, na něž Vás bude naše aplikace upozorňovat zasíláním e-mailu.

Termín Popis Kontakt
7.4.2021

GAČR 2022

GA ČR vyhlásila veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci programů GA-standardní projekty, GM – JUNIOR STAR projekty, GC – mezinárodní projekty, GN – POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP projekty a GL- projekty podané na principu Lead Agency.

Uzávěrka přijímání návrhů projektů na GAČR je 8. 4. 2021. Formuláře návrhu projektu jsou dostupné výhradně na internetových stránkách GA ČR v internetové on-line aplikaci.
Návrh projektu musí být podán GA ČR prostřednictvím informačního systému datové schránky s identifikátorem ntq92qs.
Fakultní termín pro podání návrhu projektu na rok 2022 přes ISDS končí nejpozději 7. 4. 2021 v 12,00 hodin.
Více informací naleznete na stránkách GA ČR: https://gacr.cz/ a Alfescu.

weigelo@fel.cvut.cz
11.5.2021

TAČR – TK – Čtvrtá veřejná soutěž Programu THÉTA

TAČR vyhlásila čtvrtou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA.

Fakultní termín pro elektronické odeslání „Návrhu projektu“, vygenerování Potvrzení o podání elektronického návrhu projektu do ISTAa odeslání do datové schránky SPS fakulty je nejpozději do úterý 11. května 2021, 12:00 hodin.

Více informací naleznete na stránkách TAČR nebo na Alfesco.

weigelo@fel.cvut.cz

Řadu dalších grantových nabídek včetně termínů naleznete na stránkách odboru pro vědeckou a výzkumnou činnost ČVUT.

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.