Kalendář termínů

Aplikace Anlupa.cz umožňuje snadné automatické vyhledávání a sledování výzev na projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů. Po přihlášení do aplikace můžete pomocí filtru nejen vyhledávat výzvy v oblastech, které se týkají Vašeho výzkumu, ale můžete si pomocí STRÁŽCE VÝZEV nadefinovat kritéria výběru otevřených výzev, na něž Vás bude naše aplikace upozorňovat zasíláním e-mailu.

Termín Popis Kontakt
18.11.2020

SGS ČVUT 2021

Vyhlášení SGS ČVUT rektorem ČVUT a vystavení všech potřebných dokumentů na webové stránce ČVUT –  https://www.sgs.cvut.cz/ .

Nové granty SGS 2021:

Podávání přihlášek probíhá elektronicky, přes aplikaci SGS.

- Termín podávání přihlášky grantu pro navrhovatele je od 22. 10. 2020 do 18. 11. 2020.    

- Termín vyjádření školitele k přihlášce je do 25. 11. 2020,

- Termín vyjádření vedoucího katedry k přihlášce je do 2. 12. 2020.

Granty SGS 2020 (pokračující i končící):

- Termín elektronického podávání žádosti o prodloužení podpory u víceletých projektů je do 13. 1. 2021, 14:00 hod.

Podání závěrečné/průběžné zprávy u grantů řešených v roce 2020:

- Termín elektronického vložení hodnocení výsledků řešení a informace o využití přidělených finančních prostředků v roce 2020 je do 13. 1. 2021, 14:00 hod.

- Závěrečná/průběžná zpráva v listinné podobě s podpisy je nutno doručit hromadně za celou katedru na OVV (H. Weigelová) ve fakultním termínu nejpozději do čtvrtka 4. 2. 2021, 14:00 hod.

weigelo@fel.cvut.cz

Řadu dalších grantových nabídek včetně termínů naleznete na stránkách odboru pro vědeckou a výzkumnou činnost ČVUT.

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.