Smluvní partnerství v oblasti PR

Smluvní partneři

ČEPS

ceps Společnost ČEPS, a.s. dispečersky řídí provoz zařízení přenosové soustavy a systémových zdrojů na území České republiky. Zajišťuje mezinárodní spolupráci prostřednictvím propojovacích vedení s elektrizačními soustavami sousedních zemí.

ABB

abb ABB je přední světová společnost poskytující technologie pro energetiku a automatizaci, které umožňují energetickým a průmyslovým podnikům zvyšovat výkonnost při současném snížení dopadu jejich činnosti na životní prostředí. Společnost ABB má kolem 145 000 zaměstnanců přibližně ve 100 zemích světa. V ČR působí ABB prostřednictvím svých výrobků a služeb již od roku 1970 a v současné době zaměstnává více než 3 300 lidí v 8 lokalitách. Hlavní oblasti podnikání společnosti ABB jsou divize: Výrobky pro energetiku, Systémy pro energetiku, Automatizace výroby a pohony, Výrobky nízkého napětí a Procesní automatizace. ABB nabízí zajímavé pracovní příležitosti talentovaným a motivovaným absolventům a absolventkám zejména těchto technických oborů: elektro - slaboproud, silnoproud, mikroelektronika, elektrotechnologie, elektroenergetika, automatizace, pohony, mechatronika, strojní, informatika.

Pražská energetika

PRE Skupina Pražská energetika (PRE) se sídlem v Praze je se svými 702 000 zákazníky třetím největším dodavatelem elektřiny v České republice. V současné době zaměstnává téměř 1300 zaměstnanců; svým zákazníkům dodává ročně cca 6,3 TWh elektřiny a v roce 2008 dosáhla obratu 19 mld. korun. Základní aktivity se soustřeďují na prodej elektřiny, obchodování s elektřinou, její distribuci a doplňkové energetické služby.

Procter & Gamble

P&G Procter & Gamble je jedna z nejvýznamnějších mezinárodních společností v oblasti spotřebního zboží. Procter & Gamble Rakona patří k největším výrobním podnikům v Evropě se zaměřením na prací a čistící prostředky. Výrazně se podílí na růstu exportu v ČR. Procter & Gamble patří mezi nejlepší zaměstnavatele na světě pro absolventy technických univerzit. V rámci ČVUT v Praze vede již několik let přednášky Manažerských dovedností, kde přednáší jednotliví manažeři z Procter & Gamble Rakona. V současné době společnost nabízí volná místa pro studenty technických oborů. Studenti tak mohou získat praxi ještě během studia.

Skupina ČEZ

cez Skupina ČEZ zaujímá v České republice nejvýznamnější místo v oblasti výroby, obchodu, rozvodu elektrické a tepelné energie. Součástí Skupiny ČEZ jsou i další společnosti podporující a rozvíjející její hlavní předmět podnikání. Zároveň patří z hlediska počtu zákazníků a instalovaného výkonu mezi 10 největších energetických uskupení v Evropě.

Nadace ČEZ

cez Spolupráce s nadací ČEZ. Podpora elektrotechnického vzdělání v regionech.

Spolupracující společnosti

ACCENTURE

Accenture je globální společnost poskytující odborné služby v oblasti manažerského poradenství, technologických služeb a outsourcingu prostřednictvím svých více než 204 000 pracovníků ve více než 120 zemích. Díky kombinaci jedinečných zkušeností a komplexních znalostí napříč všemi odvětvími a podnikovými funkcemi, doplněnými o rozsáhlý výzkum nejúspěšnějších světových firem, spolupracuje Accenture se svými klienty tak, aby jim pomohla stát se vysoce výkonnými organizacemi jak v oblasti podnikání, tak ve veřejném sektoru. Tržby společnosti dosáhly 21,6 miliard USD za fiskální rok končící 31. srpnem 2010. Accenture působí v České republice od roku 1991 a poskytuje služby jak domácím tak i zahraničním firmám. V roce 2001 si společnost vybrala Prahu jako sídlo nového střediska sdílených služeb v oblasti outsourcingu aplikací a podnikových procesů. Accenture nyní v ČR zaměstnává více než 1 700 pracovníků.

ČKD GROUP

ČKD GROUP je společenství inženýrských a výrobních firem, které působí v segmentech strojírenského a elektrotechnického průmyslu. Hlavní zaměření je do oblasti dodávek komplexních investičních celků, technologických uzlů, kusových dodávek a komponent pro oblast energetiky obnovitelných zdrojů, infrastruktury, klasické energetiky, transportu a zpracování plynu a ropy, ekologie, chemie a elektrotechniky. Důležitou pozornost věnujeme zákaznickým službám, které jsou spojeny se servisem, modernizacemi, náhradními díly a poradenskou činností. Společnosti skupiny ČKD se mohou opírat o mnoholetou historii a zázemí špičkových odborníků. Své současné podnikatelské aktivity podporujeme vlastním výzkumem a vývojem, spoluprací s vývojovými centry vysokých škol, Akademií věd ČR a dalšími českými i zahraničními výzkumnými institucemi.

IBM CZ 

Společnost IBM je největším výrobcem produktů a poskytovatelem služeb informačních technologií na světě s dlouhou tradicí inovací. Ve spolupráci s ČVUT FEL se významně podílí na celouniverzitním projektu UTEC (University Technology Exploration Center), jehož hlavním cílem je propojení teorie s praxí (tzn. prakticky orientovaná výuka, přístup k nejnovějším IT technologiím, stážové programy IBM apod.)

Microsoft CZ

MS

Společnost Microsoft je světovým lídrem v poskytování softwaru, služeb a řešení, které pomáhají lidem a firmám po celém světě plně realizovat jejich potenciál. Díky tomu se zrodilo také výzkumné centrum Interoperability Lab, jež je společným dílem ČVUT FEL a Microsoftu. Laboratoř se zaměřuje zejména na propojování různých technologií a systémů, aplikovaný výzkum a rozšiřování získaných znalostí do praxe, komunit i výuky. Mezi služby Interoperability Lab se řadí například testování konkrétních řešení a konfigurací, příprava postupů, návodů a doporučení nebo pořádání seminářů a školení.

Hlavní partner v oblasti internetu

Seznam.cz

Provozovatel portálu českého internetu, katalogu firem a www stránek, sportovního, motoristického, realitního a zpravodajského serveru a mnoha dalších praktických a užitečných služeb, jako je emailová schránka, či prostor pro internetovou prezentaci.

Mediální partneři

ČRo - Rádio Leonardo

iDnes.cz

Rock Café

Sdělovací technika

Podrobné informace o významných partnerech a o spolupracujících institucích naleznete na stránkách našich kateder a výzkumných center.

Za obsah odpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk