Jak sponzorovat

Vzor darovací smlouvy: finanční dar, věcný dar

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.