Bachelor study

Jak se přihlásit

Na­bí­zí­me 7 stu­dij­ních pro­gra­mů, které po­krý­va­jí všech­ny klí­čo­vé tech­no­lo­gie bu­douc­nos­ti. Po třech le­tech ba­ka­lář­ské­ho stu­dia si můžete pra­cov­ní pří­le­ži­tos­ti vy­bí­rat. Nebo získáte skvělý základ pro navazující magisterské studium.

Bakalářské studijní programy

Electro
Mathematics
Physics
Programming
Electro
Mathematics
Physics
Programming
Electro
Mathematics
Physics
Programming
Electro
Mathematics
Physics
Programming
Electro
Mathematics
Physics
Programming

Proč studovat FEL?

Spojujeme elektroniku a informatiku. Pájky, jedničky a nuly. Naučíme vás věci vymyslet, vlastnoručně postavit i naprogramovat. S důrazem na individuální přístup, nadčasovost vzdělání a stoprocentní uplatnění ihned po dokončení studia.

Dalších n důvodů, proč studovat FEL

Vše o přijímacím řízení

V přehledném krokovém návodu vám poradíme, jak bezchybně projít přijímacím řízením a na nic nezapomenout. Dozvíte se také, jak se na FEL dostat bez přijímaček.

Vše o přijímacím řízení

Jak to bude probíhat?

Přechod ze střední na vysokou s sebou přináší příjemné i náročné momenty. Udělejte si ještě před nástupem do studia představu, jak vše bude probíhat.

Poznejte FEL

Responsible person Ing. Mgr. Radovan Suk