Master's study

Jak se přihlásit

Po dvou le­tech magis­ter­ské­ho stu­dia v jed­nom ze 7 stu­dij­ních pro­gra­mů se sta­ne­te ex­per­tem či expertkou ve svém oboru. S in­že­nýr­ským di­plo­mem z FEL zís­ká­te ši­ro­ké mož­nos­ti uplat­ně­ní. Nebo se rozhodnete pokračovat v bádání. 

Magisterské studijní programy

Electro
Mathematics
Physics
Programming
Electro
Mathematics
Physics
Programming
Electro
Mathematics
Physics
Programming
Electro
Mathematics
Physics
Programming
Electro
Mathematics
Physics
Programming

Proč studovat FEL?

Spojujeme elektroniku a informatiku. Pájky, jedničky a nuly. Naučíme vás věci vymyslet, vlastnoručně postavit i naprogramovat. S důrazem na individuální přístup, nadčasovost vzdělání a stoprocentní uplatnění ihned po dokončení studia.

Dalších n důvodů, proč studovat FEL

Vše o přijímacím řízení

V přehledném krokovém návodu vám poradíme, jak bezchybně projít přijímacím řízením a na nic nezapomenout. Dozvíte se také, jak se na FEL dostat bez přijímaček.

Vše o přijímacím řízení

Příběhy lidí z FELu

Responsible person Ing. Mgr. Radovan Suk