Subject description - AD0B16MPS

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
AD0B16MPS Psychology
Roles:PV, V Extent of teaching:14+6s
Department:13116 Language of teaching:CS
Guarantors:  Completion:Z,ZK
Lecturers:  Credits:4
Tutors:  Semester:Z

Anotation:

Studenti se seznámí se základními psychologickými východisky pro manažerskou praxi a personální řízení. Pochopí základy kognitivního a behaviorálního přístupu, důležitost osobnosti manažera, jeho vnitřních postojů, chování, interakce a komunikace. Seznámí se s teoriemi osobnosti, inteligence, motivace, kognitivními a afektivními procesy. Vybrané techniky si procvičí při praktických cvičeních. Vědomosti získané v rámci předmětu lze uplatnit v budoucím zaměstnání i v běžném životě. Podkladem kurzu je psychologie jako moderní věda, nikoli jako soubor povrchních klišé a pseudo-vědeckých závěrů, kterými je oblast personální a manažerské psychologie tradičně silně zaplevelena.

Course outlines:

1. Úvod k předmětu.
2. Psychologie v systému věd
3. Základy neurobiologie
4. Industriální psychologie
5. Psychologický výzkum
6. Kognitivní funkce
7. Afektivní procesy
8. Osobnost
9. Motivace
10. Sociální percepce
11. Produktivní a kontraproduktivní fenomény
12. Psychologie rozhodování
13. Aplikovaná psychopatologie
14. Závěrečné opakování, modelové testové otázky. Prostor pro dotazy k tématům.

Exercises outline:

semináře 1 - 7: Manažerská komunikace. Dotazníky, testy, situace, procvičení, diskuse semináře 8 - 14: Prezentace studentů a diskuse nad prezentovanými tématy

Literature:

1. LEVY, P. E.: Industrial Organizational Psychology. New York, Worth Publishers 2013
2. BALZAC, S. R.: Organizational Psychology for Managers. New York, Springer 2014

Requirements:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/manazerska-psychologie

Webpage:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0M16MPS

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BKKYR1 Robotics V 1
BKKYR_BO Common courses V 1
BKKYR3 Systems and Control V 1
BKKYR2 Sensors and Instrumentation V 1
BKEEM1 Applied Electrical Engineering PV 4
BKEEM_BO Common courses PV 4
BKEEM2 Electrical Engineering and Management PV 4
BKSTM_BO Common courses V
BKSTMWM Web and Multimedia V
BKSTMSI Software Engineering V
BKSTMMI Manager Informatics V
BKSTMIS Intelligent Systems V
BIS(ECTS)-D Intelligent Systems V
BSI(ECTS)-D Software Engineering V
BWM(ECTS)-D Web and Multimedia V
BMI(ECTS)-D Manager Informatics V
BKOI1 Computer Systems V
BKOI_BO Common courses V
BKOI3 Software Systems V
BKOI2 Computer and Information Science V
BKKME1 Communication Technology V
BKKME5 Komunikace a elektronika V
BKKME_BO Common courses V
BKKME4 Network and Information Technology V
BKKME3 Applied Electronics V
BKKME2 Multimedia Technology V


Page updated 23.7.2021 19:53:01, semester: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)