Subject description - A1M16RES

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A1M16RES Development of Energy Systems
Roles:PO, V Extent of teaching:2+2s
Department:13116 Language of teaching:CS
Guarantors:  Completion:Z,ZK
Lecturers:  Credits:5
Tutors:  Semester:Z

Anotation:

Cílem předmětu je seznámit studenty s historií a budoucím rozvojem energetických systémů z hlediska technologického pokroku, ekologické přijatelnosti, legislativních principů Evropské unie, se zaměřením na aktuální vývoj moderních energetických technologií.

Content:

1. Definice základních typů energetických systémů, charakteristika jejich jednotlivých prvků a vazeb
2. Energetická politika Evropského společenství v historických souvislostech
3. Energetická politika Evropské unie
4. Energie v produkční funkci
5. Územní energetická bilance
6. Energetická náročnost tvorby HDP
7. Metody prognózování v energetice a změny spotřebitelského chování v čase
8. Měření a vyhodnocování dodávky elektřiny a plynu v ČR
9. Těžba, doprava a užití ropy a zemního plynu, moderní technologie a jejich ekonomické aspekty
10. Těžba a užití uhlí, moderní technologie a jejich ekonomické a ekologické aspekty
11. Jaderná energetika, palivový cyklus, moderní technologie a jejich ekonomické aspekty
12. Uplatnění progresivních technologií v energetice a dopravě
13. Aktuální otázky světové energetiky
14. Rezerva

Course outlines:

1. Definice základních typů energetických systémů, charakteristika jejich jednotlivých prvků a vazeb
2. Energetická politika Evropského společenství v historických souvislostech
3. Energetická politika Evropské unie
4. Energie v produkční funkci
5. Územní energetická bilance
6. Energetická náročnost tvorby HDP
7. Metody prognózování v energetice a změny spotřebitelského chování v čase
8. Měření a vyhodnocování dodávky elektřiny a plynu v ČR
9. Těžba, doprava a užití ropy a zemního plynu, moderní technologie a jejich ekonomické aspekty
10. Těžba a užití uhlí, moderní technologie a jejich ekonomické a ekologické aspekty
11. Jaderná energetika, palivový cyklus, moderní technologie a jejich ekonomické aspekty
12. Uplatnění progresivních technologií v energetice a dopravě
13. Aktuální otázky světové energetiky
14. Rezerva

Exercises outline:

1. Zadání semestrální práce ve skupinách
2. Analýza roční bilance elektřiny ČR - případová studie
3. Analýza roční bilance elektřiny ČR, grafická podoba Sankeyova diagramu
4. Společné spalování biomasy a fosilních paliv - případová studie
5. Společné spalování biomasy a fosilních paliv - případová studie
6. Společné spalování biomasy a fosilních paliv - případová studie
7. Test, kontrola seminárních prací
8. Analýza TDD - případová studie
9. Analýza TDD - případová studie
10. Analýza TDD - případová studie
11. Případová studie ekonomického hodnocení dovozu elektřiny do ES ČR
12. Prezentace a hodnocení semestrálních prací
13. Prezentace a hodnocení semestrálních prací
14. Rezerva

Literature:

1. Trh s elektřinou: úvod do liberalizované energetiky. Vydání druhé, aktualizované. Praha: Asociace energetických manažerů, 2016. ISBN 978-80-260-9212-4.
2. Trh s plynem: úvod do liberalizované energetiky. Vydání první. Praha: Asociace energetických manažerů, 2015. ISBN 9788026092117.
3. Státní energetická koncepce ČR z roku 2015, dostupná na http://www.mpo.cz/dokument158012.html
4. DOLEŽAL, Jaroslav. Jaderné a klasické elektrárny. Vyd. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. ISBN 978-80-01-04936-5
5. ČERNOCH, Filip a Veronika ZAPLETALOVÁ. Energetická politika Evropské unie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-6073-9.
6. Working towards an internal energy market for the benefit of all EU consumers!. Ljubljana: ACER, 2012. ISBN 978-929-5083-011.

Requirements:

https://ekonom.feld.cvut.cz/web/index.php?option=com_content&task=section&id=7&Itemid=236

Webpage:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/rozvoj-energetickych-systemu

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
MPIB Common courses V
MPKME1 Wireless Communication V 3
MPKME5 Systems of Communication V 3
MPKME4 Networks of Electronic Communication V 3
MPKME3 Electronics V 3
MPKME2 Multimedia Technology V 3
MPEEM4 Economy and Management of Power Engineering PO 3
MPKYR4 Aerospace Systems V 3
MPKYR1 Robotics V 3
MPKYR3 Systems and Control V 3
MPKYR2 Sensors and Instrumentation V 3


Page updated 15.1.2021 17:51:53, semester: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)