Subject description - A0B04F3

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A0B04F3 French Language 3
Roles:V Extent of teaching:2C
Department:13104 Language of teaching:
Guarantors:Saláková D. Completion:Z
Lecturers:  Credits:2
Tutors:Krumpová A., Lisá D., Saláková D. Semester:*

Anotation:

Kurz je určen pro mírně pokročilé studenty, kteří se tento jazyk již dříve učili, znají základní slovní zásobu a gramatické jevy a chtějí navázat na dosaženou úroveň. Studenti si zopakují základní fráze a způsoby dorozumění s cizojazyčným mluvčím a naučí se popsat jednoduché události a hovořit o tématech běžného života, napsat jednoduchý text.

Study targets:

Cíl kurzu: Zvládnutí základů jazyka a schopnost reagovat v běžných situacích každodenního života. Gramatické struktury jsou procvičovány v komunikativních situacích.

Content:

Kurz je určen pro mírně pokročilé studenty, kteří se tento jazyk již dříve učili, znají základní slovní zásobu a gramatické jevy a chtějí navázat na dosaženou úroveň. Studenti si zopakují základní fráze a způsoby dorozumění s cizojazyčným mluvčím a naučí se popsat jednoduché události a hovořit o tématech běžného života, napsat jednoduchý text.

Course outlines:

Týden 1,2: L13-Une rencontre. Pozvání. Povahové vlastnosti. Sloveso vouloir. Os. zájmena v postavení předmětu přímého. Týden 3,4: L14-Paul téléphone a Sylvie. Pozdravy. Jak dlouho? Pouvoir. Os. zájmena v postavení předmětu nepřímého. Slovosled 1 Zájmena v rozk. způsobu.Číslovky 20-100. Blízká minulost. Týden 5,6: L15-Une lettre de Paris. Psaní dopisu. Studium. Zvratná slovesa. "Y" ve významu "tam". Sloveso prendre.Zájmena vztažná qui, que. Ne . que (jen, až, teprve). Opakování. Týden 7: Test 1 Týden 8,9: L16 - Une panne d´essence. Vyprávění příběhu. Omluva. Pozvání (přijetí, odmítnutí). Dopravní prostředky. Passé composé. Zápor, slovosled při použití zájmena. Sloveso "mettre". Týden 10,11: L17 - Un week-end bien rempli. Hodiny. Historické památky. Passé composé zvratných sloves. Infinitivní vazby. Zdůraznění pomocí c´est . qui, c´est . que. Slovesa dire, voir. Nepravidelné tvoření množného čísla. Opakování. Týden 12: Závěrečný test. Týden13,14: Oprava testu, zápočty.

Exercises outline:

Týden 1,2: L13-Une rencontre. Pozvání. Povahové vlastnosti. Sloveso vouloir. Os. zájmena v postavení předmětu přímého. Týden 3,4: L14-Paul téléphone a Sylvie. Pozdravy. Jak dlouho? Pouvoir. Os. zájmena v postavení předmětu nepřímého. Slovosled 1 Zájmena v rozk. způsobu.Číslovky 20-100. Blízká minulost. Týden 5,6: L15-Une lettre de Paris. Psaní dopisu. Studium. Zvratná slovesa. "Y" ve významu "tam". Sloveso prendre.Zájmena vztažná qui, que. Ne . que (jen, až, teprve). Opakování. Týden 7: Test 1 Týden 8,9: L16 - Une panne d´essence. Vyprávění příběhu. Omluva. Pozvání (přijetí, odmítnutí). Dopravní prostředky. Passé composé. Zápor, slovosled při použití zájmena. Sloveso "mettre". Týden 10,11: L17 - Un week-end bien rempli. Hodiny. Historické památky. Passé composé zvratných sloves. Infinitivní vazby. Zdůraznění pomocí c´est . qui, c´est . que. Slovesa dire, voir. Nepravidelné tvoření množného čísla. Opakování. Týden 12: Závěrečný test. Týden13,14: Oprava testu, zápočty. Podmínky pro získání zápočtu: Pravidelná docházka do kurzu. aktivní účast na hodinách, plnění zadaných úkolů a úspěšné zvládnutí obou testů. Zápočet je podmíněn úspěšností alespoň na 66%. V případě nižšího procenta bude u každého z testů nabídnuta možnost jedné opravy v dohodnutém termínu.

Literature:

Pravda - Pravdová: Francouzština nejen pro samouky - lekce 13 - 17

Requirements:

Podmínky pro získání zápočtu: Pravidelná docházka do kurzu. aktivní účast na hodinách, plnění zadaných úkolů a úspěšné zvládnutí obou testů. Zápočet je podmíněn úspěšností alespoň na 66%. V případě nižšího procenta bude u každého z testů nabídnuta možnost jedné opravy v dohodnutém termínu.

Webpage:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04F3

Keywords:

Francouzština, mírně pokročilé studenty

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPOI1 Computer Systems V
BPOI_BO Common courses V
BPOI3 Software Systems V
BPOI2 Computer and Information Science V
BPKYR1 Robotics V
BPKME5 Komunikace a elektronika V
BPEEM_BO Common courses V
BPKYR_BO Common courses V
BPKME_BO Common courses V
BPKME4 Network and Information Technology V
BPKME3 Applied Electronics V
BPKME2 Multimedia Technology V
BPKME1 Communication Technology V
BPEEM2 Electrical Engineering and Management V
BPEEM1 Applied Electrical Engineering V
BPKYR3 Systems and Control V
BPKYR2 Sensors and Instrumentation V
BKSIT Common courses V
BPOES_2020 Common courses V
BPSTM_BO Common courses V
BPSTMWM Web and Multimedia V
BPSTMSI Software Engineering V
BPSTMMI Manager Informatics V
BPSTMIS Intelligent Systems V
BPSIT Common courses V
BPOES Common courses V
BMI(ECTS) Manager Informatics V
BWM(ECTS) Web and Multimedia V
BIS(ECTS) Intelligent Systems V
BSI(ECTS) Software Engineering V
MPKYR1 Robotics V
MPOES3 Solid State Systems V
MPOES2 RF and DSP Engineering V
MPOES1 Communications and Signal Processing V
MPKME5 Systems of Communication V
MPBIO2 Biomedical Engineering V
MPBIO1 Biomedical Informatics V
MPKYR4 Aerospace Systems V
MPKME4 Networks of Electronic Communication V
MPKME3 Electronics V
MPKME2 Multimedia Technology V
MPKME1 Wireless Communication V
MPEEM5 Economy and Management of Electrical Engineering V
MPEEM4 Economy and Management of Power Engineering V
MPEEM3 Electrical Power Engineering V
MPEEM2 Electrical Machines, Apparatus and Drives V
MPEEM1 Technological Systems V
MPKYR3 Systems and Control V
MPKYR2 Sensors and Instrumentation V
BEKYR1 Robotics V
BEKME5 Komunikace a elektronika V
BEOES Open Electronic Systems V
BEKYR_BO Common courses V
BEKME_BO Common courses V
BEEEM_BO Common courses V
BEKME4 Network and Information Technology V
BEKME3 Applied Electronics V
BEKME2 Multimedia Technology V
BEKME1 Communication Technology V
BEEEM2 Electrical Engineering and Management V
BEEEM1 Applied Electrical Engineering V
BEKYR3 Systems and Control V
BEKYR2 Sensors and Instrumentation V


Page updated 2.8.2021 19:53:55, semester: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)