Subject description - A0B04S1

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A0B04S1 Spanish language 1
Roles:V Extent of teaching:2C
Department:13104 Language of teaching:
Guarantors:Saláková D. Completion:Z
Lecturers:  Credits:2
Tutors:Lisá D., Lukešová A., Saláková D. Semester:*

Anotation:

Kurz je určen pro úplné začátečníky. Cílem kurzu je zvládnutí základů španělské gramatiky. Absolvent rozumí jednoduchému mluvenému a písemnému projevu. Dovede poskytovat základní informace, zvládá odpovědět na jednoduché otázky a reagovat na jednoduchá tvrzení.

Study targets:

Zvládnutí základů jazyka - pravopis, výslovnost, porozumět dialogu a umět ho sestavit. Naučit se reagovat s použitím nejběžnějších konverzačních výrazů.

Content:

Rámcové pokrytí španělské gramatiky a slovní zásoby v rozsahu 1. až 4. lekce učebnice Aventura 1.

Course outlines:

Základy španělské gramatiky: - určitý a neurčitý člen - rod a číslo podstatných jmen - rod a číslo přídavných jmen, komparativ - osobní a ukazovací zájmena - základní číslovky 1-100 - časování pravidelných a nepravidelných sloves v přítomném čase - použití ser x estar x hay - zvratná slovesa - základní předložky a spojky Slovní zásoba: - představení se - podání základních informací o osobě - popis třídy - jazyky, národnosti, země - volný čas - popis místa - povolání - bydliště - počasí

Exercises outline:

1. - Úvod. Charakteristika španělštiny a její postavení ve světě.
Lekce 0 - výslovnost, pravopis, abeceda. Pozdravy, představení se.
2. - Lekce 1 - El primer día.
Osobní zájmena v 1.pádu. Slovesa llamarse, hablar, ser.
3. - Lekce 1 - otázka a zápor.
Národnosti a přídavná jména obyvatelská. Tázací zájmena a příslovce.
4. - Lekce 2 - Mi clase de español.
Podstatná jména (rod, číslo). Přídavná jména (rod, číslo, postavení ve větě). Sloveso hay.
5. - Lekce 2 - základní popis věcí a jejich lokace.
Člen určitý a neurčitý. Časování pravidelných sloves v přítomném čase. Tázací zájmeno ¿cuánto?
6. - Lekce 2 - nepravidelná slovesa: tener, ver.
Příslovce mucho. Ukazovací zájmena. Vazba para s infinitivem.
7. - TEST 1 (L1+L2).
Lekce 3 - De campo y playa. Nepravidelná slovesa: ir, estar, hacer, saber, decir. Předložky.
8. - Lekce 3 - volnočasové aktivity.
Slovesa se změnou kmenové samohlásky. Kombinace předložek se členy. Krácení přídavných jmen bueno, malo.
9. - Lekce 3 - Granada.
Popis místa. Komparativ přídavných jmen. Zvratná slovesa, základní rozdíly v použití ser/estar/hay.
10. - Lekce 4 - Del trabajo a casa.
Povolání. Vykání.
11. - Lekce 4 - osobní údaje (adresa, email, telefon).
Slovesa conocer/saber. Základní číslovky 1-100.
12. - Lekce 4 - Las regiones de España.
Počasí. Tázací zájmena.
13. - TEST 2 (L3+L4).
14. - Přehled probraného učiva a doplnění.
Udělení zápočtů.

Literature:

Literatura: Kateřina Brožová, Carlos Ferrer Peñaranda - Aventura 1. díl, Klett nakladatelství, Praha 2009

Requirements:

Kurz je určen pro úplné začátečníky.

Webpage:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04S1

Keywords:

španělština, začátečníci

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPOI1 Computer Systems V
BPOI_BO Common courses V
BPOI3 Software Systems V
BPOI2 Computer and Information Science V
BPKYR1 Robotics V
BPKME5 Komunikace a elektronika V
BPEEM_BO Common courses V
BPKYR_BO Common courses V
BPKME_BO Common courses V
BPKME4 Network and Information Technology V
BPKME3 Applied Electronics V
BPKME2 Multimedia Technology V
BPKME1 Communication Technology V
BPEEM2 Electrical Engineering and Management V
BPEEM1 Applied Electrical Engineering V
BPKYR3 Systems and Control V
BPKYR2 Sensors and Instrumentation V
BKSIT Common courses V
BPOES_2020 Common courses V
BPSTM_BO Common courses V
BPSTMWM Web and Multimedia V
BPSTMSI Software Engineering V
BPSTMMI Manager Informatics V
BPSTMIS Intelligent Systems V
BPSIT Common courses V
BPOES Common courses V
BMI(ECTS) Manager Informatics V
BWM(ECTS) Web and Multimedia V
BIS(ECTS) Intelligent Systems V
BSI(ECTS) Software Engineering V
MPKYR1 Robotics V
MPOES3 Solid State Systems V
MPOES2 RF and DSP Engineering V
MPOES1 Communications and Signal Processing V
MPKME5 Systems of Communication V
MPBIO2 Biomedical Engineering V
MPBIO1 Biomedical Informatics V
MPKYR4 Aerospace Systems V
MPKME4 Networks of Electronic Communication V
MPKME3 Electronics V
MPKME2 Multimedia Technology V
MPKME1 Wireless Communication V
MPEEM5 Economy and Management of Electrical Engineering V
MPEEM4 Economy and Management of Power Engineering V
MPEEM3 Electrical Power Engineering V
MPEEM2 Electrical Machines, Apparatus and Drives V
MPEEM1 Technological Systems V
MPKYR3 Systems and Control V
MPKYR2 Sensors and Instrumentation V
BEKYR1 Robotics V
BEKME5 Komunikace a elektronika V
BEOES Open Electronic Systems V
BEKYR_BO Common courses V
BEKME_BO Common courses V
BEEEM_BO Common courses V
BEKME4 Network and Information Technology V
BEKME3 Applied Electronics V
BEKME2 Multimedia Technology V
BEKME1 Communication Technology V
BEEEM2 Electrical Engineering and Management V
BEEEM1 Applied Electrical Engineering V
BEKYR3 Systems and Control V
BEKYR2 Sensors and Instrumentation V


Page updated 2.8.2021 19:53:55, semester: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)