Subject description - A0B04S2

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A0B04S2 Spanish language 2
Roles:V Extent of teaching:2C
Department:13104 Language of teaching:
Guarantors:Saláková D. Completion:Z
Lecturers:  Credits:2
Tutors:Lisá D., Lukešová A., Saláková D. Semester:*

Anotation:

Kurz navazuje na předmět Španělština I. Zahrnuje gramatiku, konverzaci a poslechová cvičení na základě učebnice Aventura I. (5. až 7. lekce).

Study targets:

Rozšíření slovní zásoby a prohloubení znalosti gramatických jevů. Seznámení se ze základními španělskými reáliemi. Zdokonalení mluveného a psaného projevu.

Content:

Rámcové pokrytí španělské gramatiky a slovní zásoby v rozsahu 5. až 7. lekce učebnice Aventura 1.

Course outlines:

Gramatické okruhy: - superlativ přídavných jmen - přivlastňovací zájmena nesamostatná - zájmena s předložkou - zájmena předmětu nepřímého - slovesa gustar, encantar, interesar - modální slovesa - složený budoucí čas - příslovce - časové předložky Slovní zásoba: - rodina - popis osoby (vzhled, charakter) - svátky - dny v týdnu, měsíce - záliby - film - orientace ve městě - dopravní prostředky - denní rutina

Exercises outline:

1. - Úvod. Opakování lekce 1 až 4.
2. - Lekce 5 - Estos somos nosotros.
Přivlastňovací zájmena nesamostatná. Rodina.
3. - Lekce 5 - popis osoby (vzhled, charakter).
Předložka de (shrnutí). Příslovce: muy, bastante, un poco, nada.
4. - Lekce 5 - Las fiestas de España.
Určování data. Superlativ přídavných jmen.
5. - Repaso I. - modelový vzor mezinárodní zkoušky (porozumění textu, písemná část)
6. - Repaso I. - modelový vzor mezinárodní zkoušky (poslech, ústní část)
7. - Lekce 6 - Cuestión de gustos.
Slovesa: gustar, encantar, interesar. Zájmena předmětu nepřímého.
8. - Lekce 6 -příslovečné určení času.
Denní harmonogram. Zájmena s předložkou. Vztažné zájmeno que.
9. - Lekce 6 - Barcelona.
Dvojí zápor ve větě. Příslovečné určení míry.
10. - Lekce 7 - De marcha por la ciudad.
Vazba ir s infinitivem. Udávání času.
11. - Lekce 7 - orientace ve městě.
Modální slovesa. Časové předložky.
12. - Lekce 7 - Los horarios en España.
Dny v týdnu.
13. - TEST
14. - Souhrnný přehled probraného učiva a doplnění. Udělení zápočtů.

Literature:

Kateřina Brožová, Carlos Ferrer Pe?aranda - Aventura 1. díl, Klett nakladatelství, Praha 2009.

Requirements:

Kurz navazuje na předmět Španělština I. Očekává se znalost základů španělského jazyka v rozsahu 1. až 4. lekce učebnice Aventura I.

Webpage:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04S2

Keywords:

španělština, mírně pokročilí

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPOI1 Computer Systems V
BPOI_BO Common courses V
BPOI3 Software Systems V
BPOI2 Computer and Information Science V
BPKYR1 Robotics V
BPKME5 Komunikace a elektronika V
BPEEM_BO Common courses V
BPKYR_BO Common courses V
BPKME_BO Common courses V
BPKME4 Network and Information Technology V
BPKME3 Applied Electronics V
BPKME2 Multimedia Technology V
BPKME1 Communication Technology V
BPEEM2 Electrical Engineering and Management V
BPEEM1 Applied Electrical Engineering V
BPKYR3 Systems and Control V
BPKYR2 Sensors and Instrumentation V
BKSIT Common courses V
BPOES_2020 Common courses V
BPSTM_BO Common courses V
BPSTMWM Web and Multimedia V
BPSTMSI Software Engineering V
BPSTMMI Manager Informatics V
BPSTMIS Intelligent Systems V
BPSIT Common courses V
BPOES Common courses V
BMI(ECTS) Manager Informatics V
BWM(ECTS) Web and Multimedia V
BIS(ECTS) Intelligent Systems V
BSI(ECTS) Software Engineering V
MPKYR1 Robotics V
MPOES3 Solid State Systems V
MPOES2 RF and DSP Engineering V
MPOES1 Communications and Signal Processing V
MPKME5 Systems of Communication V
MPBIO2 Biomedical Engineering V
MPBIO1 Biomedical Informatics V
MPKYR4 Aerospace Systems V
MPKME4 Networks of Electronic Communication V
MPKME3 Electronics V
MPKME2 Multimedia Technology V
MPKME1 Wireless Communication V
MPEEM5 Economy and Management of Electrical Engineering V
MPEEM4 Economy and Management of Power Engineering V
MPEEM3 Electrical Power Engineering V
MPEEM2 Electrical Machines, Apparatus and Drives V
MPEEM1 Technological Systems V
MPKYR3 Systems and Control V
MPKYR2 Sensors and Instrumentation V
BEKYR1 Robotics V
BEKME5 Komunikace a elektronika V
BEOES Open Electronic Systems V
BEKYR_BO Common courses V
BEKME_BO Common courses V
BEEEM_BO Common courses V
BEKME4 Network and Information Technology V
BEKME3 Applied Electronics V
BEKME2 Multimedia Technology V
BEKME1 Communication Technology V
BEEEM2 Electrical Engineering and Management V
BEEEM1 Applied Electrical Engineering V
BEKYR3 Systems and Control V
BEKYR2 Sensors and Instrumentation V


Page updated 2.8.2021 19:53:55, semester: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)