Subject description - A0B04S4

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A0B04S4 Spanish Language 4
Roles:V Extent of teaching:2C
Department:13104 Language of teaching:
Guarantors:Saláková D. Completion:Z
Lecturers:  Credits:2
Tutors:Lisá D., Lukešová A., Saláková D. Semester:*

Anotation:

Kurz navazuje na předmět Španělština III. Zahrnuje gramatiku, konverzaci a poslechová cvičení na základě učebnice Aventura II. (1. až 4. lekce). Součástí kurzu je také úvod do reálií hispanoamerických zemí.

Study targets:

Po absolvování kurzu student ovládá španělský jazyk na úrovni A2 společného evropského referenčního rámce.

Content:

Rámcové pokrytí španělské gramatiky a slovní zásoby v rozsahu 1. až 4. lekce učebnice Aventura 2.

Course outlines:

Gramatické okruhy: - neurčitá a záporná zájmena - nepřímý a přímý předmět - imperativ (vykání) - gerundium - slovesné vazby s infinitivem - imperfektum - tvoření příslovcí - použití por x para Slovní zásoba: - ubytování - obchody - nakupování - oblečení - životní prostředí - příroda - vyprávění

Exercises outline:

1. - Úvod. Opakování lekce 8 až 10 (Aventura I.)
2. - Lekce 1 - De cinco estrellas.
Rozkaz. Ubytování.
3. - Lekce 1 - Reklamace.
Ser/estar Yucatán. Pero/sino.
4. - Lekce 2 - De tiendas.
Neurčitá zájmena. Číslovky.
5. - Lekce 2. - Oblečení.
Přímý a nepřímý předmět. Nakupování online.
6. - Lekce 2. - Comercio Justo.
Sloveso parecer.
7. - Lekce 3. - Vaya fauna.
Časování nepravidelných sloves. Estar + gerundio.
8. - Lekce 3. - Zvířata.
Vyjádření pocitů.
9. - Lekce 3. - Las islas Galápagos
Spojky.
10. - Lekce 4. - ¡Cómo pasa el tiempo!
Imperfektum.
11. - Lekce 4. - Vyprávění v minulosti.
Slovesné vazby s infinitivem.
12. - Lekce 4. - Los incas.
Tvoření příslovcí.
13. - TEST
14. - Souhrnný přehled probraného učiva a doplnění.
Udělení zápočtů.

Literature:

Kateřina Brožová, Carlos Ferrer Pe?aranda - Aventura 1. díl, Klett nakladatelství, Praha 2009.

Requirements:

Kurz navazuje na předmět Španělština III. Očekává se znalost španělského jazyka v rozsahu 1. až 10. lekce učebnice Aventura I.

Webpage:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04S4

Keywords:

španělština, pokročilí

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPOI1 Computer Systems V
BPOI_BO Common courses V
BPOI3 Software Systems V
BPOI2 Computer and Information Science V
BPKYR1 Robotics V
BPKME5 Komunikace a elektronika V
BPEEM_BO Common courses V
BPKYR_BO Common courses V
BPKME_BO Common courses V
BPKME4 Network and Information Technology V
BPKME3 Applied Electronics V
BPKME2 Multimedia Technology V
BPKME1 Communication Technology V
BPEEM2 Electrical Engineering and Management V
BPEEM1 Applied Electrical Engineering V
BPKYR3 Systems and Control V
BPKYR2 Sensors and Instrumentation V
BKSIT Common courses V
BPOES_2020 Common courses V
BPSTM_BO Common courses V
BPSTMWM Web and Multimedia V
BPSTMSI Software Engineering V
BPSTMMI Manager Informatics V
BPSTMIS Intelligent Systems V
BPSIT Common courses V
BPOES Common courses V
BMI(ECTS) Manager Informatics V
BWM(ECTS) Web and Multimedia V
BIS(ECTS) Intelligent Systems V
BSI(ECTS) Software Engineering V
MPKYR1 Robotics V
MPOES3 Solid State Systems V
MPOES2 RF and DSP Engineering V
MPOES1 Communications and Signal Processing V
MPKME5 Systems of Communication V
MPBIO2 Biomedical Engineering V
MPBIO1 Biomedical Informatics V
MPKYR4 Aerospace Systems V
MPKME4 Networks of Electronic Communication V
MPKME3 Electronics V
MPKME2 Multimedia Technology V
MPKME1 Wireless Communication V
MPEEM5 Economy and Management of Electrical Engineering V
MPEEM4 Economy and Management of Power Engineering V
MPEEM3 Electrical Power Engineering V
MPEEM2 Electrical Machines, Apparatus and Drives V
MPEEM1 Technological Systems V
MPKYR3 Systems and Control V
MPKYR2 Sensors and Instrumentation V
BEKYR1 Robotics V
BEKME5 Komunikace a elektronika V
BEOES Open Electronic Systems V
BEKYR_BO Common courses V
BEKME_BO Common courses V
BEEEM_BO Common courses V
BEKME4 Network and Information Technology V
BEKME3 Applied Electronics V
BEKME2 Multimedia Technology V
BEKME1 Communication Technology V
BEEEM2 Electrical Engineering and Management V
BEEEM1 Applied Electrical Engineering V
BEKYR3 Systems and Control V
BEKYR2 Sensors and Instrumentation V


Page updated 2.8.2021 19:53:55, semester: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)