Subject description - AD7B01PST

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
AD7B01PST Probability and Statistics
Roles:P Extent of teaching:14+3
Department:13101 Language of teaching:CS
Guarantors:  Completion:Z,ZK
Lecturers:  Credits:4
Tutors:  Semester:L

Anotation:

Předmět základní pokrývá partie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Úvodní část je zaměřena na klasickou pravděpodobnost, teorii náhodných veličin a jejich rozdělení včetně příkladů nejdůležitějších typů diskrétních a spojitých rozdělení. V dalších kapitolách se vyšetřují číselné charakteristiky náhodných veličin, jejich charakteristické funkce a momenty, podmíněná pravděpodobnost a korelace a nezávislost náhodných veličin. Pravděpodobnostních znalostí je v závěru využito při popisu statistických metod odhadu parametrů rozdělení.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD7B01PST

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A7B01PST

Course outlines:

1. Model náhodných jevů a pravděpodobnosti.
2. Typy pravděpodobnostních prostorů.
3. Podmíněná pravděpodobnost. Nezávislé jevy. Bayesův vzorec.
4. Náhodná veličina. Distribuční funkce. Kvantily. Momenty.
5. Nazávislost náhodnych veličin. Střední hodnota a rozptul
6. Rozdělení součtu nezávislých veličin.
7. Náhodný vektor a jeho distribuční funkce. Kovariance a korelace.
8. Čebyševova nerovnost a Zákon velkých čísel.
9. Centrální limitní věta.
10. Náhodný výběr a základní výběrové statistiky. Základní statistiky odvozené
z normálního rozdělení.
11. Bodové odhady parametru. Metoda maximální věrohodnosti. Intervalové odhady
pro normální a alternativní rozdělení.
12. Testování hypotéz o střední hodnotě a rozptylu normálního rozdělení.
13. Test dobre shody.

Exercises outline:

1. Model náhodných jevů a pravděpodobnosti.
2. Typy pravděpodobnostních prostorů.
3. Podmíněná pravděpodobnost. Nezávislé jevy. Bayesův vzorec.
4. Náhodná veličina. Distribuční funkce. Kvantily. Momenty.
5. Nazávislost náhodnych veličin. Střední hodnota a rozptul
6. Rozdělení součtu nezávislých veličin.
7. Náhodný vektor a jeho distribuční funkce. Kovariance a korelace.
8. Čebyševova nerovnost a Zákon velkých čísel.
9. Centrální limitní věta.
10. Náhodný výběr a základní výběrové statistiky. Základní statistiky odvozené
z normálního rozdělení.
11. Bodové odhady parametru. Metoda maximální věrohodnosti. Intervalové odhady
pro normální a alternativní rozdělení.
12. Testování hypotéz o střední hodnotě a rozptylu normálního rozdělení.
13. Test dobre shody.

Literature:

Navara, M.: Pravděpodobnost a matematická statistika. ČVUT, Praha 2007.

Requirements:

Požadavky pro prezenční studium se nacházejí na http://math.feld.cvut.cz/helisova/01pstA7B01PST.html a pro kombinované studium na http://math.feld.cvut.cz/helisova/01pstAD7B01PST.html

Webpage:

http://math.feld.cvut.cz/helisova/01pstAD7B01PST.html

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BKSTM_BO Common courses P 2
BKSTMWM Web and Multimedia P 2
BKSTMSI Software Engineering P 2
BKSTMMI Manager Informatics P 2
BKSTMIS Intelligent Systems P 2


Page updated 14.4.2021 05:52:57, semester: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)