Subject description - AD7B01LOG

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
AD7B01LOG Logic
Roles:P Extent of teaching:14+3
Department:13101 Language of teaching:CS
Guarantors:  Completion:Z,ZK
Lecturers:  Credits:4
Tutors:  Semester:L

Anotation:

Nekonečné množiny s důrazem na pojem mohutnosti množin. Konečné množiny z hlediska kombinatorických vztahů. Grafy a jejich základní vlastnosti. Binární relace na množině, ekvivalence a uspořádání. Symbolická logika, výrokový počet. Predikátová logika.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD7B01LOG

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A7B01LOG

Course outlines:

1. Základy teorie množin. Množiny stejné mohutnosti.
2. Spočetné množiny a jejich vlastnosti.
3. Nespočetné množina, Cantorova věta.
3. Zakladni kombinatoricke vztahy. Typy výběrů.
4. Princip inkluze a exkluze, aplikace.
5. Zakladni pojmy teorie grafu. Souvislé grafy.
6. Eulerovske grafy, stromy a jejich vlastnosti.
7. Algoritmus pro minimální kostru grafu, párování v bipartirních grafech.
8. Binární relace na množině, ekvivalence a uspořádání.
9. Abeceda a formule výrokové logiky, pravdivostní ohodnocení.
10. Booleovské funkce, disjunktivní a konjunktivní normální formy.
11. Splnitelné množiny formulí, sémantický důsledek.
12. Rezoluční metoda ve výrokové logice.
13. Jazyk a formule predikátové logiky, logická struktura a formalizace výroků.

Exercises outline:

1. Základy teorie množin. Množiny stejné mohutnosti.
2. Spočetné množiny a jejich vlastnosti.
3. Nespočetné množiny, Cantorova věta.
4. Základní kombinatorické vztahy. Typy výběrů.
5. Princip inkluze a exkluze, aplikace.
6. Základní pojmy teorie grafu. Souvislé grafy.
7. Eulerovské grafy, stromy a jejich vlastnosti.
8. Algoritmus pro minimální kostru grafu, párování v bipartitních grafech.
9. Binární relace na množině, ekvivalence a uspořádání.
10. Abeceda a formule výrokové logiky, pravdivostní ohodnocení.
11. Booleovské funkce, disjunktivní a konjunktivní normální formy.
12. Splnitelné množiny formulí, sémantický důsledek.
13. Rezoluční metoda ve výrokové logice.
14. Jazyk a formule predikátové logiky, logická struktura a formalizace výroků.

Literature:

Requirements:

Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na cvičeních. Hodnocení zkoušky je dáno výsledky písemné (je třeba získat alespoň polovinu bodů) a ústní části zkoušky konané ve zkouškovém období.

Webpage:

http://math.feld.cvut.cz/tiser/vyuka.htm

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BKSTM_BO Common courses P 2
BKSTMWM Web and Multimedia P 2
BKSTMSI Software Engineering P 2
BKSTMMI Manager Informatics P 2
BKSTMIS Intelligent Systems P 2


Page updated 13.4.2021 19:52:31, semester: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)