Subject description - AD7B14TEV

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
AD7B14TEV Expression of technical information
Roles:P Extent of teaching:14+6c
Department:13114 Language of teaching:CS
Guarantors:  Completion:KZ
Lecturers:  Credits:4
Tutors:  Semester:L

Anotation:

Students are guided through basic forms of ways for expression of technical information. Writing text, drawing graphs and speaking by presentations are also practically exercised. Two types of recipients are distinguished: amateurs and professionals.

Study targets:

Cílem předmětu je dát posluchačům základní informace, pravidla a návyky, jak písemnou, grafickou a mluvenou formou vyjádřit informace (své znalosti, poznatky apod.) o technické problematice

Course outlines:

1. Technické vyjadřování, odborný dokument. Zadání domácích prací.
2. Komunikace v malých skupinách (diskuze) a význam naslouchání.
3. Rešerše, elektronické zdroje informací, citace.
4. Typografie / text a grafika.
5. Provedení prezentace, bakalářská práce.
6. Prezentace mluvená (před publikem), neverbální komunikace - jak ovlivnit prezentaci beze slov.
7. Hypertextové dokumenty, dokumentace projektů, verze.
Viz edux.feld.cvut.cz/courses/A7B14TEV/

Exercises outline:

1. Hodnocení rešerší (cca 1 hodina)
2. Hodnocení posteru (cca 1 hodina)
3. Prezentace (cca 3,5 hodiny)
4. Kontrola upraveného dokumentu (cca 0,5 hodiny)
5. Rozsah podle zbývajícího času: Ukázky elektronických zdrojů informací on-line a e-mail
6. Zápočet
Viz edux.feld.cvut.cz/courses/A7B14TEV/

Literature:

Viz edux.feld.cvut.cz/courses/A7B14TEV/

Requirements:

1. Každý student může mít maximálně 3 omluvené absence na cvičeních. Ústní omluva se přijímá předem, dodatečné omluvy musejí být písemné.
2. Každý student musí odevzdat všechny tři domácí práce a prezentaci musí osobně přednést.
3. Z každé domácí práce musí student obdržet alespoň 50% bodů z nejvyššího možného bodového hodnocení (zaokrouhleno na celé body nahoru) dané práce.
4. Neúspěšnou domácí práci je možné 1x opravit v termínu stanoveném vyučujícím.
Viz edux.feld.cvut.cz/courses/A7B14TEV/

Note:

This course exists in the Czech version only

Keywords:

Technická informace, rešerše, citace, elektronický zdroj, knihovna, článek, typografie, grafika, HTML, XML, prezentace, komunikace, diskuze, bakalářská práce, etika, autorské právo

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BKSTM_BO Common courses P 2
BKSTMWM Web and Multimedia P 2
BKSTMSI Software Engineering P 2
BKSTMMI Manager Informatics P 2
BKSTMIS Intelligent Systems P 2


Page updated 14.4.2021 05:52:57, semester: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)