Subject description - A4B33SVP

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A4B33SVP Software or Research Project
Roles:PO Extent of teaching:
Department:13133 Language of teaching:
Guarantors:  Completion:KZ
Lecturers:  Credits:6
Tutors:  Semester:Z,L

Anotation:

Samostatná práce na problému-projektu pod vedením školitele. V rámci tohoto předmětu je možné (obvyklé) řešit dílčí problém bakalářské práce. Proto doporučujeme zvolit si téma bakalářské práce nejpozději počátkem 5. semestru a jeho včasný výběr nepodcenit. Téma práce musí souviset se hlavním oborem studia. Absolovování předmětu softwarový a výzkumný projekt musí mít jasně definovaný výstup, například technickou zprávu či programový produkt, který je ohodnocen klasifikovaným zápočtem. Důležité upozornění: - Standardně není možné absolvovat více než jeden předmět tohoto typu. - Výjimku může udělit garant hlavního (major) oboru. Možný důvod pro udělení výjimky je, že práce-projekt má jiné téma a je vedena jiným vedoucím. Typickým příkladem může být práce na projektu v zahraničí. Nabídka témat na katedře kybernetiky: https://cyber.felk.cvut.cz/cs/study/student-projects/ Další informace: http://oi.fel.cvut.cz/pro-studenty/bakalarsky-program/a4bxxsvp Kontaktní email v případě dalších dotazů: oi@fel.cvut.cz

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A4B33SVP

Course outlines:

Exercises outline:

Literature:

Requirements:

Webpage:

http://oi.fel.cvut.cz/pro-studenty/bakalarsky-program/a4bxxsvp

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPOI2 Computer and Information Science PO 5
BPOI3 Software Systems PO 5


Page updated 18.6.2021 19:52:35, semester: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)