Subject description - A4B35SVP

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A4B35SVP Software or Research Project
Roles:PO Extent of teaching:3S
Department:13135 Language of teaching:CS
Guarantors:  Completion:KZ
Lecturers:  Credits:6
Tutors:  Semester:Z,L

Anotation:

Samostatná práce na problému-projektu pod vedením školitele.V rámci tohoto předmětu je možné (obvyklé) řešit dílčí problém bakalářské práce. Proto doporučujeme zvolit si téma bakalářské práce již počátkem 3. semestru a jeho včasný výběr nepodcenit. Absolvování předmětu softwarový a výzkumný projekt musí mít jasně definovaný výstup, například technickou zprávu či programový produkt, který je ohodnocen klasifikovaným zápočtem. Důležité upozornění: - Standardně není možné absolvovat více než jeden předmět tohoto typu. - Výjimku může udělit garant hlavního (major) oboru. Možný důvod pro udělení výjimky je, že práce-projekt má jiné téma a je vedena jiným vedoucím. Typickým příkladem může být práce na projektu v zahraničí. Kontaktní email v případě dalších dotazů: oi@fel.cvut.cz

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A4B35SVP

Course outlines:

Exercises outline:

Literature:

Requirements:

Webpage:

http://dce.fel.cvut.cz/studium/softwarovy-nebo-vyzkumny-projekt-0

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPOI2 Computer and Information Science PO 5
BPOI3 Software Systems PO 5


Page updated 30.7.2021 19:52:17, semester: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)