Subject description - A4B36ACM

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A4B36ACM ACM seminar in algorithmics
Roles:V Extent of teaching:0P+3C
Department:13136 Language of teaching:CS
Guarantors:  Completion:KZ
Lecturers:  Credits:4
Tutors:  Semester:Z,L

Anotation:

Cílem předmětu je rozšířit schopnost studentů řešit algoritmické problémy z různých oblastí informatiky. Studenti se seznámí s novými algoritmy nad rámec standardního kurikula, naučí se rozpoznávat instance abstraktních problémů v úlohách z praktického života, dozví se jak maximalizovat efektivitu a minimalizovat počet chyb ve svém kódu a vyzkouší si práci pod časovým tlakem. Předmět je zároveň přípravou studentů na mezinárodní programátorské soutěže ACM International Collegiate Programming Contest (http://cm.baylor.edu/welcome.icpc). Soutěž ACM ICPC je soutěž tříčlenných studentských týmů, které mají k dispozici jeden počítač a snaží se vyřešit během pěti hodin co největší počet z deseti zadaných úloh. Studenti jsou proto vedeni ke spolupráci na řešení úloh a k práci v týmu. V rámci předmětu je organizována letní škola algoritmizace s mezinárodní účastí (účast na této škole je nepovinná). Předmět je přednostně pro studenty 2. ročníku bakalářského studia.

Course outlines:

Exercises outline:

Časová a paměťová složitost Datové struktury Rekurze Dynamické programování Reprezentace grafů Prohledávání grafu Nejkratší cesta Kostra grafu Toky v sítích Výpočetní geometrie

Literature:

1. Töpfer, P.: Algoritmy a programovací techniky
2. Cormen, T., Leiserson, C:E:, Rivest R.L.: Introduction to Algorithms
3. Databáze úloh ICPC

Requirements:

http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a4b36acm/start

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPOI1 Computer Systems V
BPOI_BO Common courses V
BPOI3 Software Systems V
BPOI2 Computer and Information Science V
BMI(ECTS) Manager Informatics V
BWM(ECTS) Web and Multimedia V
BIS(ECTS) Intelligent Systems V
BSI(ECTS) Software Engineering V
MPOI1 Artificial Intelligence V
MPOI5NEW Software Engineering V
MPOI4NEW Computer Graphics and Interaction V
MPOI5 Software Engineering V
MPOI4 Computer Graphics and Interaction V
MPOI3 Computer Vision and Image Processing V
MPOI2 Computer Engineering V


Page updated 22.6.2021 19:54:31, semester: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)