Subject description - A0B16FIL

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A0B16FIL Philosophy
Roles:V Extent of teaching:2+0s
Department:13116 Language of teaching:
Guarantors:  Completion:ZK
Lecturers:  Credits:2
Tutors:  Semester:Z,L

Anotation:

Probírá se tu charakter filosofického poznání, nejznámější postavy a ideje západní filosofie, dále vztah filosofie k náboženství, vědě a politice. Rozebírá se dnes aktuální postmoderní filosofie i její vztah k alternativnímu poznání.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B16FIL

Course outlines:

1. Filozofie a filozofování. Pojem filozofie. Porovnání mýtického, filozofického a vědeckého přístupu.
2. Thales a škola v Mílétu. Otázka hledání prapodstaty (arché) dříve a dnes, hylozoismu a redukcionismu. Pojetí duše.
3. Pythagoras a jeho škola, dnešní pozůstatky pythagoreismu (reinkarnace, numerologie.).
4. Myšlenky Hérakleita z Efesu. Dynamický obraz světa, srovnání s východní filozofií.
5. Elejská škola, otázky metodiky poznání, problémy s pojetím vakua.
6. Pojímání hmoty (Anaxagorás, Empedoklés) za antiky a dnes.
7. Atomismus a přírodní věda. Otázky determinismu.
8. Krize poznání, sofisté. Člověk měřítkem všeho? Sofistika a dnešní postmoderna.
9. Sókratův vztah k sofistice, dialogická metoda, sókratovský morální paradox.
10. Paradox lháře a jeho novodobé obměny.
11. Platón, jeho život a filozofie. Svět idejí. Podobenství o jeskyni. Problém demokracie. Ideální stát nebo totalita?
12. Aristotelská logika a fyzika. Aristotelismus a scholastika.
13. Hellénistická filozofie, epikureismus a stoicismus. Alexandrijská škola, Eukleidés a matematika.
14. Pyrrhonismus (skepticismus), křesťanství a filozofie. Dnešní skepticismus.

Exercises outline:

Literature:

1. Zamarovský P., The Roots of Western Philosophy

Requirements:

Interess, without preliminary requirements

Webpage:

https://ekonom.feld.cvut.cz/web/index.php?option=com_content&task=section&id=7&Itemid=236

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPOI1 Computer Systems V
BPOI_BO Common courses V
BPOI3 Software Systems V
BPOI2 Computer and Information Science V
MPKME1 Wireless Communication V
MPKME5 Systems of Communication V
MPKME4 Networks of Electronic Communication V
MPKME3 Electronics V
MPKME2 Multimedia Technology V
MPKYR1 Robotics V
MPKYR4 Aerospace Systems V
MPKYR3 Systems and Control V
MPKYR2 Sensors and Instrumentation V
BPKYR1 Robotics V
BPKYR_BO Common courses V
BPKYR3 Systems and Control V
BPKYR2 Sensors and Instrumentation V
BPSTM_BO Common courses V
BPSTMWM Web and Multimedia V
BPSTMSI Software Engineering V
BPSTMMI Manager Informatics V
BPSTMIS Intelligent Systems V
MPEEM4 Economy and Management of Power Engineering V
MPEEM5 Economy and Management of Electrical Engineering V
MPOI1 Artificial Intelligence V
MPOI5NEW Software Engineering V
MPOI4NEW Computer Graphics and Interaction V
MPOI5 Software Engineering V
MPOI4 Computer Graphics and Interaction V
MPOI3 Computer Vision and Image Processing V
MPOI2 Computer Engineering V
BPEEM1 Applied Electrical Engineering V 4
BPEEM_BO Common courses V 4
BPEEM2 Electrical Engineering and Management V 4
BPKME1 Communication Technology V
BPKME5 Komunikace a elektronika V
BPKME_BO Common courses V
BPKME4 Network and Information Technology V
BPKME3 Applied Electronics V
BPKME2 Multimedia Technology V
MPEEM1 Technological Systems V
MPEEM3 Electrical Power Engineering V
MPEEM2 Electrical Machines, Apparatus and Drives V


Page updated 27.7.2021 13:52:12, semester: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)