Subject description - A0B04JAP

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A0B04JAP Japanese
Roles:V Extent of teaching:2C
Department:13104 Language of teaching:
Guarantors:Saláková D. Completion:Z
Lecturers:  Credits:2
Tutors:Lisá D., Saláková D., Ulman V. Semester:*

Anotation:

Kurz je určen pro studenty, kteří mají zájem seznámit se s netradičním jazykem, především však pro studenty, kteří se chystají vyjet do Japonska v rámci výměnných studijních pobytů. Studenti se během 1. semestru naučí obě japonské abecedy, hiraganu a katakanu, a asi 20 znaků kandži. Získají schopnost základní komunikace v jazyce.

Study targets:

Cílem předmětu je seznámit studenty s netradičním jazykem a kulturou.

Content:

Studenti se během 1. semestru naučí obě japonské abecedy, hiraganu a katakanu, a asi 20 znaků kandži. Získají schopnost základní komunikace v jazyce.

Course outlines:

1 Hiragana - Úvod do studia japonštiny 2 Hiragana - Náslechy, trénink výslovnosti 3 Hiragana - Základní gramatické částice, jednoduché věty, představení se 4 Katakana - Náslech, slovní zásoba první lekce učebnice Minna no Nihongo 5 Katakana - Modelové věty, lekce 1, rozdíl mezi sponou desu a existenčními slovesy iru a aru 6 Systém japonských ukazovacích zájmen (kono/sono/ano, kore/sore/are), základní číslovky 7 Cvičení lekce 1, náslechy, opakování 8 Lekce 2 - Minna no nihongo, procičování pokročilejších zdvořilostních frází 9 Lekce 3 - Minna no nihongo, rozšiřování slovní zásoby, náslechy 10 Vyjádřování času, lekce 4 - Minna no nihongo 11 Minulý a neminulý čas japonských sloves, procvičování stavby jednoduchých vět v minulém čase 12 Lekce 5 - Minna no nihongo 13 Lekce 6 - Minna no nihongo, 14 Záverečné opakování

Exercises outline:

1 Hiragana - Úvod do studia japonštiny 2 Hiragana - Náslechy, trénink výslovnosti 3 Hiragana - Základní gramatické částice, jednoduché věty, představení se 4 Katakana - Náslech, slovní zásoba první lekce učebnice Minna no Nihongo 5 Katakana - Modelové věty, lekce 1, rozdíl mezi sponou desu a existenčními slovesy iru a aru 6 Systém japonských ukazovacích zájmen (kono/sono/ano, kore/sore/are), základní číslovky 7 Cvičení lekce 1, náslechy, opakování 8 Lekce 2 - Minna no nihongo, procičování pokročilejších zdvořilostních frází 9 Lekce 3 - Minna no nihongo, rozšiřování slovní zásoby, náslechy 10 Vyjádřování času, lekce 4 - Minna no nihongo 11 Minulý a neminulý čas japonských sloves, procvičování stavby jednoduchých vět v minulém čase 12 Lekce 5 - Minna no nihongo 13 Lekce 6 - Minna no nihongo, 14 Záverečné opakování

Literature:

study book: スリーエーネットワーク: Minna no Nihongo, Book 1 materials K 13104

Requirements:

Nepředpokládají se žádné vstupní znalosti jazyka

Webpage:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04JAP

Keywords:

úvod, japonština, hiraganu, katakanu

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPOI1 Computer Systems V
BPOI_BO Common courses V
BPOI3 Software Systems V
BPOI2 Computer and Information Science V
BPKYR1 Robotics V
BPKME5 Komunikace a elektronika V
BPEEM_BO Common courses V
BPKYR_BO Common courses V
BPKME_BO Common courses V
BPKME4 Network and Information Technology V
BPKME3 Applied Electronics V
BPKME2 Multimedia Technology V
BPKME1 Communication Technology V
BPEEM2 Electrical Engineering and Management V
BPEEM1 Applied Electrical Engineering V
BPKYR3 Systems and Control V
BPKYR2 Sensors and Instrumentation V
BKSIT Common courses V
BPOES_2020 Common courses V
BPSTM_BO Common courses V
BPSTMWM Web and Multimedia V
BPSTMSI Software Engineering V
BPSTMMI Manager Informatics V
BPSTMIS Intelligent Systems V
MPOI1 Artificial Intelligence V
MPOI5NEW Software Engineering V
MPOI4NEW Computer Graphics and Interaction V
MPOI5 Software Engineering V
MPOI4 Computer Graphics and Interaction V
MPOI3 Computer Vision and Image Processing V
MPOI2 Computer Engineering V
BPSIT Common courses V
BPOES Common courses V
BMI(ECTS) Manager Informatics V
BWM(ECTS) Web and Multimedia V
BIS(ECTS) Intelligent Systems V
BSI(ECTS) Software Engineering V
MPKYR1 Robotics V
MPOES3 Solid State Systems V
MPOES2 RF and DSP Engineering V
MPOES1 Communications and Signal Processing V
MPKME5 Systems of Communication V
MPBIO2 Biomedical Engineering V
MPBIO1 Biomedical Informatics V
MPKYR4 Aerospace Systems V
MPKME4 Networks of Electronic Communication V
MPKME3 Electronics V
MPKME2 Multimedia Technology V
MPKME1 Wireless Communication V
MPEEM5 Economy and Management of Electrical Engineering V
MPEEM4 Economy and Management of Power Engineering V
MPEEM3 Electrical Power Engineering V
MPEEM2 Electrical Machines, Apparatus and Drives V
MPEEM1 Technological Systems V
MPKYR3 Systems and Control V
MPKYR2 Sensors and Instrumentation V
BEKYR1 Robotics V
BEKME5 Komunikace a elektronika V
BEOES Open Electronic Systems V
BEKYR_BO Common courses V
BEKME_BO Common courses V
BEEEM_BO Common courses V
BEKME4 Network and Information Technology V
BEKME3 Applied Electronics V
BEKME2 Multimedia Technology V
BEKME1 Communication Technology V
BEEEM2 Electrical Engineering and Management V
BEEEM1 Applied Electrical Engineering V
BEKYR3 Systems and Control V
BEKYR2 Sensors and Instrumentation V


Page updated 25.6.2021 05:53:03, semester: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)