Subject description - A0B04CIN

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A0B04CIN Čínština
Roles:V Extent of teaching:2C
Department:13104 Language of teaching:
Guarantors:Saláková D. Completion:Z
Lecturers:  Credits:2
Tutors:Lexa F., Lisá D., Saláková D. Semester:*

Anotation:

Kurz je určen pro úplné začátečníky. Student se seznámí s výslovností čínštiny, principy psaní čínských znaků a stavbou čínské věty. Společně s navazujícím předmětem Čínština 2 provede kurz postupně studenta nejčastějšími konverzačními situacemi, ve kterých se člověk může ocitnout při pobytu v Číně nebo na Tchaj-wanu.

Study targets:

Zvládnutí základů jazyka: výslovnosti čínských hlásek a tónů, používání zápisu pchin-jin, pravidel psaní čínských znaků, struktury čínské věty. Absolvent kurzu by měl ovládat základní čínské konverzační a zdvořilostní fráze a umět se zapojit do jednoduchých konverzačních situací. Rovněž by měl umět přečíst a napsat množství nejpoužívanějších čínských znaků.

Content:

Slovní zásoba (a odpovídající čínské znaky) a gramatika z lekcí 1 až 6 z učebnice Teach Yourself Beginner's Mandarin Chinese. Vybrané čínské znaky z učebnice Teach Yourself Beginner's Chinese Script.

Course outlines:

1. Úvod: co je to obecná standartní čínština, kde se používá a jaký je zhruba systém čínského jazyka. Úvod do výslovnosti čínštiny.
2. Výslovnost čínštiny - pokračování a procvičování. Úvod do čínských znaků: jejich tvorba, psaní čínských slov.
3. Základní fráze, pozdravy, omluvy a poděkování, etc. Základní čínská věta - slovesný vs. adjektivální přísudek.
4. Představování se. Gramatika: tvoření otázek, tázací zájmena.
5. Procvičování základních konverzačních frází, psaní znaků. Jednoduché nápisy a cedule v čínských znacích.
6. Konverzace: národnost a původ. Gramatika: předložkové vazby. Procvičování výslovnosti a čínských znaků.
7. Čísla. Konverzace o rodině.
8. Procvičování gramatiky: částice "le" používaná pro vyjádření minulého času a dokončenosti, nový slovní druh - numerativy - používaný při počítání věcí.
9. Hodiny, data, části dne.
10. Procvičování čísel, hodin, etc. Gramatika: částice "le" používaná pro vyjádření změny stavu, zdvojování sloves pro zjemnění výpovědi.
11. Konverzace: plány do budoucna a různé činnosti.
12. Srovnávání. Gramatika: modální slovesa (chtít, muset, přát si...) a předložky.
13. Opakování probrané látky.
14. Závěrečný test.

Exercises outline:

Literature:

Scurfield, Elizabeth & Song Lianyi. Teach Yourself Beginner's Mandarin Chinese. London: Hodder Education, 2003. Scurfield, Elizabeth & Song Lianyi. Teach Yourself Beginner's Chinese Script. London: Hodder Education, 2003.

Requirements:

Splnění závěrečného testu na 65%. Průběžná účast a aktivita při hodinách.

Webpage:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04CIN

Keywords:

čínština, čínský jazyk, začátečníci

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPOI1 Computer Systems V
BPOI_BO Common courses V
BPOI3 Software Systems V
BPOI2 Computer and Information Science V
BPKYR1 Robotics V
BPKME5 Komunikace a elektronika V
BPEEM_BO Common courses V
BPKYR_BO Common courses V
BPKME_BO Common courses V
BPKME4 Network and Information Technology V
BPKME3 Applied Electronics V
BPKME2 Multimedia Technology V
BPKME1 Communication Technology V
BPEEM2 Electrical Engineering and Management V
BPEEM1 Applied Electrical Engineering V
BPKYR3 Systems and Control V
BPKYR2 Sensors and Instrumentation V
BKSIT Common courses V
BPOES_2020 Common courses V
BPSTM_BO Common courses V
BPSTMWM Web and Multimedia V
BPSTMSI Software Engineering V
BPSTMMI Manager Informatics V
BPSTMIS Intelligent Systems V
BPSIT Common courses V
BPOES Common courses V
BMI(ECTS) Manager Informatics V
BWM(ECTS) Web and Multimedia V
BIS(ECTS) Intelligent Systems V
BSI(ECTS) Software Engineering V
MPKYR1 Robotics V
MPOES3 Solid State Systems V
MPOES2 RF and DSP Engineering V
MPOES1 Communications and Signal Processing V
MPKME5 Systems of Communication V
MPBIO2 Biomedical Engineering V
MPBIO1 Biomedical Informatics V
MPKYR4 Aerospace Systems V
MPKME4 Networks of Electronic Communication V
MPKME3 Electronics V
MPKME2 Multimedia Technology V
MPKME1 Wireless Communication V
MPEEM5 Economy and Management of Electrical Engineering V
MPEEM4 Economy and Management of Power Engineering V
MPEEM3 Electrical Power Engineering V
MPEEM2 Electrical Machines, Apparatus and Drives V
MPEEM1 Technological Systems V
MPKYR3 Systems and Control V
MPKYR2 Sensors and Instrumentation V
BEKYR1 Robotics V
BEKME5 Komunikace a elektronika V
BEOES Open Electronic Systems V
BEKYR_BO Common courses V
BEKME_BO Common courses V
BEEEM_BO Common courses V
BEKME4 Network and Information Technology V
BEKME3 Applied Electronics V
BEKME2 Multimedia Technology V
BEKME1 Communication Technology V
BEEEM2 Electrical Engineering and Management V
BEEEM1 Applied Electrical Engineering V
BEKYR3 Systems and Control V
BEKYR2 Sensors and Instrumentation V


Page updated 2.8.2021 19:53:55, semester: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)