Subject description - A8M34ICD

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A8M34ICD IC Design
Roles:PO Extent of teaching:2P+2C
Department:13134 Language of teaching:CS
Guarantors:Jakovenko J. Completion:Z,ZK
Lecturers:Jakovenko J., Novák J. Credits:5
Tutors:Jakovenko J., Novák J. Semester:L

Anotation:

Předmět se zabývá metodologií modelováním a simulací integrovaných obvodů. Studenta seznamuje s úlohou návrháře integrovaných obvodů, úrovněmi abstrakce návrhu (Y diagram). Dále definováním specifikací a studií proveditelnosti, kritérii výběru vhodné technologie. Probereme vlastnosti - plně zákaznického návrhu, hradlových polí, standardních buněk, programovatelných obvodů. Budou získány nové poznatky v návrhu vysokofrekvenčních integrovaných obvodů. Prohloubíme znalosti v číslicovém návrhu IO: Jazyky HDL, HDL-A, logická a fyzická syntéza systému, Frond End a Back End návrh, návrh testů a verifikace integrovaných systémů.

Course outlines:

1. Úloha a význam návrháře analogových a digitálních integrovaných systémů; metodologie návrhu IO (top
down, bottom up), úrovně abstrakce návrhu - Y diagram.
2. Typy aplikačně specifických integrovaných systémů, plně zákaznický návrh, hradlová pole, standardní
buňky, programovatelné obvody; typy, porovnání vlastností, ekonomické aspekty návrhu.
3. Plně zákaznické integrované systémy, studie proveditelnosti, definování specifikací, kritéria výběru vhodné
technologie.
4. CAD prostředky a standardy pro návrh analogových a smíšených integrovaných obvodů, návrhy RF
systémů, mobilních systémů s nízkou spotřebou.
5. Prostředky pro automatické generování analogových behaviorálních modelů, metodologie návrhu "zdola
nahoru", makrobloky.
6. Principy návrhu smíšených analogově číslicových integrovaných systémů, význam hierarchického členění
návrhu, rozhraní mezi číslicovým a analogovým blokem, prostředky automatizovaného návrhu CAD; funkční a časové simulace, formální verifikace; jazyky Verilog-A, Verilog-AMS, VHDL-A.
7. Aspekty návrhu vysokofrekvenčních a radiových integrovaných obvodů (RFIC WLAN), metody návrhu,
architektury; technologie, simulátor Spectre RF.
8. Prostředky a metodologie automatizovaného návrhu digitálních integrovaných systémů; Jazyky VHDL,
Verilog; knihovní buňky; extrakce parametrů pro knihovní buňky.
9. Návrh "Frond End" - funkční specifikace, RTL, Logická syntéza, Gate-level netlist, generování
behaviorálních stimulů.
10. Návrh "Back End" - Výběr technologie (Design Kit), mapování návrhu, návrh rozmístění (Floorplanning),
propojení (place and route), layout, extrakce parazitních vlivů, layout versus schéma (LVS)
11. Metody fyzické syntézy, rozmisťování funkčních bloků, zásady, rozvod napájení, výpočet a simulace
průchodnosti propojení, verifikace.
12. Rozvod hodinových signálů, výpočet zpoždění, statické a dynamické časové analýzy
13. Testování, návrh testů, verifikace návrhu.
14. Finalizace návrhu a technologická realizace, verifikace integrovaných systémů, problematika převodu
návrhu systému mezi jednotlivými technologiemi.

Exercises outline:

Literature:

1. Michael Smith: Application-Specific Integrated Circuits, Addison-Wesley, 1998
2. P. Gray, P Hurst, S. Lewis, R. Mayer: Analysis and Design of Analog Integrated Circuits, John Wiley and Sons,
2000
3. E. Sinencio, A. Andreou: Low-Voltage/Low-Power Integrated Circuits and Systems, John Wiley and Sons,
1998
4. Mark Zwolinski : Digital System Design and VHDL , Prentice-Hall, 2000

Requirements:

Webpage:

http://moodle.fel.cvut.cz/

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
MPOES3 Solid State Systems PO 2


Page updated 14.6.2021 19:52:31, semester: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)