Subject description - A0B04TOEFL

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A0B04TOEFL TOEFL
Roles:V Extent of teaching:4C
Department:13104 Language of teaching:
Guarantors:  Completion:Z
Lecturers:  Credits:4
Tutors:  Semester:L

Anotation:

The test of English as a Foreign Language TOEFL is an internationally accepted, standardized language exam, which allows students to show their language skills when applying for studying abroad. The course can improve the language skills taking into account the character of the exam; it will introduce the formal aspects of the exam and give strategies for taking the test. This subject is evaluated by 4 credits, which expects 3 hours of homework. Passing the TOEFL exam with minimum 100 points (the B level) by the end of the summer exam period is the requirement for getting the credit. The exam is not a part of the course and it costs 240USD. It is possible to take it in testing centers in Prague and Ostrava. The dates of the exams are published on http://www.ets.org/toefl. The validity of the exam is 2 years.

Study targets:

The course, taught 2x2 classes a week, is aimed at preparing students for the TOEFL exam.

Content:

Na začátku kurzu budou studenti seznámeni se strukturou zkoušky, napíší diagnostický test, který umožní identifikovat slabé a silné stránky studenta. Během kurzu se seznámí se strategiemi pro úspěšné zvládnutí všech integrovaných částí zkoušky, které zahrnují poslech, čtení, psaní a mluvení tak, jak je reálné při přednášce na americké univerzitě. Domácí příprava spočívá ve cvičeních k vystavění potřebné slovní zásoby, gramatiky, psacích a studijních dovedností. Součástí kurzu jsou i četné progress testy. Podmínky přihlášení (stačí splnit kteroukoliv z podmínek): ?více než 80 bodů z rozřazovacího testu pořádaného katedrou jazyků při zápise ?více než 80 bodů z rozřazovacího testu v náhradním termínu v zimním zkouškovém období (kontaktuje garanta). ?absolvováním kurzů A2 na Katedře jazyků FEL ČVUT nebo na jiné součásti ČVUT ?certifikátem o úspěšném absolvování jiné zkoušky na úrovni nejméně B2

Course outlines:

1. TOEFL základní informace. Skórování. Americké univerzity. Hodnocení diagnostického testu.
2. Podpůrné dovednosti. Poznámky. Parafrázování. Shrnování. Slovíčka. Výslovnost.
3. Gramatika.
4. Tvorba dovedností. Strategie pro čtení. Typy otázek. Porozumění z kontextu.
Spojitost myšlenek.
5. Porozumění detailům. Rozpoznání parafrází. Dedukování. Dělání závěrů.
6. Shrnování. Grafy. Poslechové strategie. Typy úloh. Porozumění přirozené
řeči.
7. Spojovací obraty. Identifikace tématu. Porozumění detailům.
8. Dedukování a dělání závěrů při poslechu. Mluvení - nezávislé a integrované úlohy.
Výslovnost. Závěry.
9. Nezávislé mluvní úlohy. Integrované mluvní úlohy.
10. Integrované úlohy ? poslech a mluvení. Strategie pro psaní. Koheze.
11. Příprava psaní. Závěry. Analýza esejí.
12. Organizace efektivní odpovědi. Parafrázování. Shrnování. Integrace pasáží.
Odpovědi na integrované úlohy.
13. Zpětná vazba. Sebehodnocení. Progress test. Analýza skóre jako základu pro
TOEFL-IBT test.
14. Rezerva.

Exercises outline:

Outline of exercises can be found at: http//:jazyky.feld.cvut.cz/vyuka/A/TOEFL

Literature:

Jolene Gear and Robert Gear: Cambridge Preparation for the TOEFL? Test, 4th edition, CUP

Requirements:

Conditions of admission: More than 80 points from the placement test which is organized by the department of languages when entering the university OR More than 80 points from the placement test written in the winter exam period OR Completing A2 course at the department of languages FEE CTU, or at other part of CTU OR Certificate of completing another exam at level B2 at minimum

Note:

Passing the TOEFL exam with minimum 100 points (the B level) by the end of the summer exam period is the requirement for getting the credit.

Webpage:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04TOEFL

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPOI1 Computer Systems V
BPOI_BO Common courses V
BPOI3 Software Systems V
BPOI2 Computer and Information Science V
BPKYR1 Robotics V
BPKME5 Komunikace a elektronika V
BPEEM_BO Common courses V
BPKYR_BO Common courses V
BPKME_BO Common courses V
BPKME4 Network and Information Technology V
BPKME3 Applied Electronics V
BPKME2 Multimedia Technology V
BPKME1 Communication Technology V
BPEEM2 Electrical Engineering and Management V
BPEEM1 Applied Electrical Engineering V
BPKYR3 Systems and Control V
BPKYR2 Sensors and Instrumentation V
MPOI1 Artificial Intelligence V
MPOI5NEW Software Engineering V
MPOI4NEW Computer Graphics and Interaction V
MPOI5 Software Engineering V
MPOI4 Computer Graphics and Interaction V
MPOI3 Computer Vision and Image Processing V
MPOI2 Computer Engineering V


Page updated 24.6.2021 07:52:18, semester: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)