Subject description - A7B36TS1

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A7B36TS1 Introduction to Software Testing
Roles:V Extent of teaching:2P+2C
Department:13136 Language of teaching:CS
Guarantors:  Completion:KZ
Lecturers:  Credits:5
Tutors:  Semester:Z

Anotation:

Obsahem předmětu je základní úvod do problematiky testování softwarových systémů z pohledu testera a vedoucího testovacího týmu. První část předmětu se po úvodu do problematiky a základní terminologie zabývá metodami pro návrh a vykonávání testovacích scénářů pro manuální testování a návrhem testů na úrovni kódu. Navazující druhá část předmětu se věnuje automatizaci testů a řízení testovacího procesu, včetně přípravy testovací strategie, odhadování pracnosti testů a řízení testovacích aktivit v rámci organizace. Předmět kombinuje teoretické znalosti a metody pro testování s komentáři k jejich praktické aplikaci na projektu vývoje software.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD7B36TS1

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A7B36TS1

Content:

Obsahem předmětu je základní úvod do problematiky testování softwarových systémů z pohledu testera a vedoucího testovacího týmu. První část předmětu se po úvodu do problematiky a základní terminologie zabývá metodami pro návrh a vykonávání testovacích scénářů pro manuální testování a návrhem testů na úrovni kódu. Navazující druhá část předmětu se věnuje automatizaci testů a řízení testovacího procesu, včetně přípravy testovací strategie, odhadování pracnosti testů a řízení testovacích aktivit v rámci organizace. Předmět kombinuje teoretické znalosti a metody pro testování s komentáři k jejich praktické aplikaci na projektu vývoje software.

Course outlines:

1. Úvod, typy testů, V-model, W-model, black-box a white-box testing, testovací scénář, proces opravy chyb
2. Techniky pro návrh manuálních testů: kombinace vstupů
3. Techniky pro návrh manuálních testů: průchody programem
4. Techniky pro návrh manuálních testů: testování datových cyklů
5. Unit testování, zajištění kvality kódu
6. Statické testování - revize požadavků a návrhové dokumentace
7. Testovací prostředí a testovací data, nástroje a infrastruktura pro testování
8. Automatizované testování - funkční testy
9. Automatizované testování - zátěžové testování
10. Řízení testů, plán testování, řízení rizik v testování
11. Testovací strategie, prioritizace, určení intenzity testů, reakce na změny v projektu
12. Metody pro odhadování pracnosti testů, ekonomika a efektivita testování
13. Modely pro řízení testů v organizaci, TPI, CMMi, TMMi
14. Rezerva

Exercises outline:

1. Úvod, organizace cvičení, infrastruktura
2. Testovací scénář, report chyby
3. Techniky návrhu testů: kombinace vstupů 1 - mezní podmínky, třídy ekvivalence, MCC, MC/DC
4. Techniky návrhu testů: kombinace vstupů 2 - pairwise testing
5. Techniky návrhu testů: průchody programem 1 - testy workflow a procesů
6. Techniky návrhu testů: průchody programem 2 - testování CRUD, datové cykly
7. Unit testování 1 - úvod, struktura unit testu
8. Unit testování 2 - test suite, pokrytí kódu
9. Unit testování 3 - metody návrhu efektivních unit testů
10. Automatizace testování 1 - automatizace funkčních testů
11. Automatizace testování 2 - zátěžový test
12. Test na konci semestru
13. Udělování zápočtů
14. Rezerva

Literature:

International Testing Qualifiactions Board (ISTQB): Certifikovaný tester - učební osnovy pro základní stupeň, 2007 Učební materiál volně dostupný na webu: V češtině a slovenštině: http://www.castb.org/tiki-index.php V angličtině: http://www.istqb.org/downloads/syllabi/foundation-level-syllabus.html

Requirements:

Webpage:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B6B36TS1

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPOI1 Computer Systems V
BPOI_BO Common courses V
BPOI3 Software Systems V
BPOI2 Computer and Information Science V
BPKYR1 Robotics V
BPKYR_BO Common courses V
BPKYR3 Systems and Control V
BPKYR2 Sensors and Instrumentation V
BPKME1 Communication Technology V
BPKME5 Komunikace a elektronika V
BPKME_BO Common courses V
BPKME4 Network and Information Technology V
BPKME3 Applied Electronics V
BPKME2 Multimedia Technology V
BPEEM1 Applied Electrical Engineering V
BPEEM_BO Common courses V
BPEEM2 Electrical Engineering and Management V
BMI(ECTS) Manager Informatics V
BWM(ECTS) Web and Multimedia V
BIS(ECTS) Intelligent Systems V
BSI(ECTS) Software Engineering V
MPOI1 Artificial Intelligence V
MPOI5NEW Software Engineering V
MPOI4NEW Computer Graphics and Interaction V
MPOI5 Software Engineering V
MPOI4 Computer Graphics and Interaction V
MPOI3 Computer Vision and Image Processing V
MPOI2 Computer Engineering V


Page updated 22.6.2021 19:54:31, semester: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)