Subject description - A0B17MTB

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A0B17MTB Matlab
Roles:V Extent of teaching:0P+3C
Department:13117 Language of teaching:CS
Guarantors:  Completion:KZ
Lecturers:  Credits:4
Tutors:  Semester:Z,L

Anotation:

Student se naučí efektivně využívat jak základní, tak pokročilé funkce Matlabu, vč. základů návrhu grafického rozhraní. Důraz bude kladen na analytický rozbor problému a jeho následnou implementaci, orientaci v rozsáhlé dokumentaci, odladění vlastních funkcí a samostatnou práci v Matlabu (kterou student prokáže řešením semestrálního projektu). Získané znalosti lze uplatnit v širokém spektru předmětů vyučovaných na FEL (při zpracovávání laboratorních úloh, semestrálních i závěrečných projektů a prací), ale i v samotné praxi.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B17MTB

Content:

Předmět studenty seznámí s prostředím Matlab a naučí je řešit jednoduché problémy, kterým budou čelit během studia i následné praxe. Studenti budou seznámeni se všemi základními partiemi Matlabu, které vytyčuje např. Certified Matlab Associate Exam.

Course outlines:

1. Motivační příklady, popis a nastavení prostředí, ovládání || Matlab jako kalkulačka, dokumentace
2. Výrazy a příkazy, indexace, elementární matematické funkce || Indexace (), [], :, ?tečkové? operace, řešení jednoduchých příkladů (skripty #1), skalární × vektorové × maticové operace a funkce; Projekty: seznam projektů
3. Relační a logické operátory, logické indexování, ladění programu || Skripty #2, zkratky, cell režim, zpracování skriptu Matlabem; Projekty: výběr projektů
4. Uživatelem definované funkce, rekurze, programovací úzus (proměnné, funkce, komentáře) || Pracovní prostory, hlavní / vedlejší / zanořené funkce; Projekty: rozvržení projektů, úvodní konzultace
5. Vizualizace v Matlabu (úvod) || Vykreslení a úpravy grafů ad.; Projekty: práce na projektech + konzultace
6. Cykly (vektorizace, další metody eliminace), cell, struct || Zabudované funkce #1, časové funkce; Projekty: práce na projektech + konzultace
7. Alokace proměnných, typy proměnných, větvení programů, m-lint || Zabudované funkce #2, dělení nulou (Inf, NaN, ...); Projekty: práce na projektech + konzultace a kontrola stavu projektů
8. Textové řetězce, import / export v Matlabu, akcelerace kódu || Excel, ASCII, binary, mat, (bmp), eval, evalin, ...; Projekty: práce na projektech + konzultace
9. Path, profilace kódu, tvorba rozsáhlejších aplikací ? zásady || Komplexní příklady (z hlediska funkcionality), orientace v kódu; Projekty: práce na projektech + konzultace
10. Vizualizace v Matlabu (OOP/handle přístup, řízení grafiky) || Složité grafy (různé typy objektů), řízení vzhledu, animace; Projekty: práce na projektech + konzultace
11. GUI v Matlabu (jednoduché grafické rozhraní) || Handle @, hierarchie GUI objektů, uicontrols, callback funkce; Projekty: práce na projektech + konzultace
12. Symbolická matematika (jádro MuPAD) || Vyšetření limit, extrémů, derivací, integrace, nulové body funkce atp., ezplot, ezsurf, solve, srovnání s numerickými přístupy; Projekty: práce na projektech + konzultace a kontrola stavu projektů
13. Test, dokončování projektů
14. Kontrola projektů, zápočet

Exercises outline:

1. Motivační příklady, popis a nastavení prostředí, ovládání || Matlab jako kalkulačka, dokumentace
2. Výrazy a příkazy, indexace, elementární matematické funkce || Indexace (), [], :, ?tečkové? operace, řešení jednoduchých příkladů (skripty #1), skalární × vektorové × maticové operace a funkce; Projekty: seznam projektů
3. Relační a logické operátory, logické indexování, ladění programu || Skripty #2, zkratky, cell režim, zpracování skriptu Matlabem; Projekty: výběr projektů
4. Uživatelem definované funkce, rekurze, programovací úzus (proměnné, funkce, komentáře) || Pracovní prostory, hlavní / vedlejší / zanořené funkce; Projekty: rozvržení projektů, úvodní konzultace
5. Vizualizace v Matlabu (úvod) || Vykreslení a úpravy grafů ad.; Projekty: práce na projektech + konzultace
6. Cykly (vektorizace, další metody eliminace), cell, struct || Zabudované funkce #1, časové funkce; Projekty: práce na projektech + konzultace
7. Alokace proměnných, typy proměnných, větvení programů, m-lint || Zabudované funkce #2, dělení nulou (Inf, NaN, ...); Projekty: práce na projektech + konzultace a kontrola stavu projektů
8. Textové řetězce, import / export v Matlabu, akcelerace kódu || Excel, ASCII, binary, mat, (bmp), eval, evalin, ...; Projekty: práce na projektech + konzultace
9. Path, profilace kódu, tvorba rozsáhlejších aplikací ? zásady || Komplexní příklady (z hlediska funkcionality), orientace v kódu; Projekty: práce na projektech + konzultace
10. Vizualizace v Matlabu (OOP/handle přístup, řízení grafiky) || Složité grafy (různé typy objektů), řízení vzhledu, animace; Projekty: práce na projektech + konzultace
11. GUI v Matlabu (jednoduché grafické rozhraní) || Handle @, hierarchie GUI objektů, uicontrols, callback funkce; Projekty: práce na projektech + konzultace
12. Symbolická matematika (jádro MuPAD) || Vyšetření limit, extrémů, derivací, integrace, nulové body funkce atp., ezplot, ezsurf, solve, srovnání s numerickými přístupy; Projekty: práce na projektech + konzultace a kontrola stavu projektů
13. Test, dokončování projektů
14. Kontrola projektů, zápočet

Literature:

Povinná literatura: Podklady ze seminářů, dokumentace // Doporučená literatura:
[1] Attaway, S.: A Practical Introduction to Programming and Problem Solving, 3rd ed., Butterworth-Heinemann, 2013.
[2] Hahn, B., Valentine, D.: Essential Matlab for Engineers and Scientists, 5th ed., Academic Press, 2013.
[3] Kiusalaas, J.: Numerical Methods in Engineering with Matlab. Cambridge University Press, 2005.
[4] Mathews, J. H., Fink, K. D.: Numerical Methods Using Matlab. Prentice Hall, 1999
// http://elmag.org/matlab

Requirements:

Max. 2 absence, více absencí pouze ve velmi vážných a odůvodněných případech (přičemž se nesnižují požadavky na zvládnutí látky), odevzdání projektu do konce semestru (projekt musí být hodnocen známkou E a lepší), absolvování testu (s výsledkem E a lepším), absolvování testů v semestru (min. 10 bodů z 20). Lze vypracovat i bonusové příklady (+5 bodů). Nutná znalost základních konceptů programování (postačuje středoškolská úroveň), výhodou je absolvování základních kurzů matematiky (1. semestr).

Webpage:

Informace pro studenty zvažující zápis předmětu: http://elmag.org/matlab Informace pro zapsané studenty: https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/a0b17mtb/start

Keywords:

Matlab, numerical methods, numerical analysis

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPOI1 Computer Systems V
BPOI_BO Common courses V
BPOI3 Software Systems V
BPOI2 Computer and Information Science V
BPKYR1 Robotics V
BPKYR_BO Common courses V
BPKYR3 Systems and Control V
BPKYR2 Sensors and Instrumentation V
BPKME1 Communication Technology V
BPKME5 Komunikace a elektronika V
BPKME_BO Common courses V
BPKME4 Network and Information Technology V
BPKME3 Applied Electronics V
BPKME2 Multimedia Technology V
BPEEM1 Applied Electrical Engineering V
BPEEM_BO Common courses V
BPEEM2 Electrical Engineering and Management V
BMI(ECTS) Manager Informatics V
BWM(ECTS) Web and Multimedia V
BIS(ECTS) Intelligent Systems V
BSI(ECTS) Software Engineering V
MPOI1 Artificial Intelligence V
MPOI5NEW Software Engineering V
MPOI4NEW Computer Graphics and Interaction V
MPOI5 Software Engineering V
MPOI4 Computer Graphics and Interaction V
MPOI3 Computer Vision and Image Processing V
MPOI2 Computer Engineering V


Page updated 22.6.2021 19:54:31, semester: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)