Subject description - A0B04JAP2

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A0B04JAP2 Japanese 2
Roles:V Extent of teaching:2C
Department:13104 Language of teaching:
Guarantors:Saláková D. Completion:Z
Lecturers:  Credits:2
Tutors:Lisá D., Saláková D., Ulman V. Semester:*

Anotation:

Kurz je určen především pro absolventy základního kurzu japonského jazyka, ale také pro samouky se znalostmi odpovídajícími počáteční úrovni kurzu. V rámci tohoto předmětu si studenti prohloubí svoje znalosti japonského jazyka získaného v předchozím kurzu a po jeho absolvování by měli být schopni složit jazykovou zkoušku JLPT N5. Hlavní důraz je kladen na základní komunikaci v běžných společenských situacích. V průběhu kurzu se naučí aktivně prvních sto japonských znaků.

Study targets:

Umožnit studentům prohloubit doposud získané znalosti o jazyce, kultuře a tradicích Japonska.

Content:

V rámci tohoto předmětu si studenti prohloubí svoje znalosti japonského jazyka získaného v předchozím kurzu a po jeho absolvování by měli být schopni složit jazykovou zkoušku JLPT N5. Hlavní důraz je kladen na základní komunikaci v běžných společenských situacích. V průběhu kurzu se naučí aktivně prvních sto japonských znaků.

Course outlines:

Opakování probrané látky z minulých kurzů- hiragana, katakana, základní gramatika 2 Opakování skloňování dvou typů japonských adjektiv. Opakování jednoduchých dialogů 3 Systém japonských číslovek a numerativů, jejich užití ve větách 4 Opakování probraných znaků, prohlubování slovní zásoby (zvířata, části těla atd.) 5 Nové znaky (učebnice Kanji master), čtení jednoduchých textů, náslechy. 6 Spojovací forma japonských sloves (te-forma, přechodníky), znaky, 7 Opakování komparativu a superlativu, trénink použití te-formy ve větách, průběhové časy 8 Náslechy, nové znaky, čtení textů, lekce 11 - Minna no nihongo 9 Lekce 12 - Minna no nihongo (důraz na náslechy a slovní zásobu, gramatika byla probrána předem) 10 Vyjádření přání (přací tvary v japonštině) 11 Lekce 13 - Minna no nihongo 12 Další výrazy tvořené te- tvary, náslechy, čtení 13 Lekce 14 - Minna no nihongo 14 Závěrečné opakování probrané látky

Exercises outline:

1 Opakování probrané látky z minulých kurzů- hiragana, katakana, základní gramatika 2 Opakování skloňování dvou typů japonských adjektiv. Opakování jednoduchých dialogů 3 Systém japonských číslovek a numerativů, jejich užití ve větách 4 Opakování probraných znaků, prohlubování slovní zásoby (zvířata, části těla atd.) 5 Nové znaky (učebnice Kanji master), čtení jednoduchých textů, náslechy. 6 Spojovací forma japonských sloves (te-forma, přechodníky), znaky, 7 Opakování komparativu a superlativu, trénink použití te-formy ve větách, průběhové časy 8 Náslechy, nové znaky, čtení textů, lekce 11 - Minna no nihongo 9 Lekce 12 - Minna no nihongo (důraz na náslechy a slovní zásobu, gramatika byla probrána předem) 10 Vyjádření přání (přací tvary v japonštině) 11 Lekce 13 - Minna no nihongo 12 Další výrazy tvořené te- tvary, náslechy, čtení 13 Lekce 14 - Minna no nihongo 14 Závěrečné opakování probrané látky

Literature:

Banno, Eri at al. Genki I: An Integrated Course in Elementary Japanese. Tokio: Japan Times ,2011.

Requirements:

Znalosti japonského jazyka, které jsou obsahem předmětu A0B04JAP, tj. aktivní znalost obou slabičných abeced, základní charakteristiky japonské věty a slovní zásoba na úrovni minimálně prvních tří lekcí učebnice Minna no Nihongo I.

Webpage:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04JAP2

Keywords:

prohloubí, znalosti, japonského jazyka, Minna no nihongo

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPOI1 Computer Systems V
BPOI_BO Common courses V
BPOI3 Software Systems V
BPOI2 Computer and Information Science V
BPKYR1 Robotics V
BPKME5 Komunikace a elektronika V
BPEEM_BO Common courses V
BPKYR_BO Common courses V
BPKME_BO Common courses V
BPKME4 Network and Information Technology V
BPKME3 Applied Electronics V
BPKME2 Multimedia Technology V
BPKME1 Communication Technology V
BPEEM2 Electrical Engineering and Management V
BPEEM1 Applied Electrical Engineering V
BPKYR3 Systems and Control V
BPKYR2 Sensors and Instrumentation V
BPOES_2020 Common courses V
MPOI1 Artificial Intelligence V
MPOI5NEW Software Engineering V
MPOI4NEW Computer Graphics and Interaction V
MPOI5 Software Engineering V
MPOI4 Computer Graphics and Interaction V
MPOI3 Computer Vision and Image Processing V
MPOI2 Computer Engineering V
BPOES Common courses V


Page updated 24.6.2021 07:52:18, semester: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)