Subject description - ABAP20

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
ABAP20 Bachelor thesis
Roles:P Extent of teaching:28s
Department:13000 Language of teaching:CS
Guarantors:  Completion:Z
Lecturers:  Credits:20
Tutors:  Semester:L,Z

Anotation:

Samostatná závěrečná práce bakalářského studia komplexního charakteru. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry. Práce bude obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

Course outlines:

Exercises outline:

Literature:

Requirements:

Webpage:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/ABAP20

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPKYR1 Robotics P 6
BPKME5 Komunikace a elektronika P 6
BPSTMWM Web and Multimedia P 6
BPSTMSI Software Engineering P 6
BPSTMMI Manager Informatics P 6
BPSTMIS Intelligent Systems P 6
BPSTM_BO Common courses P 6
BWM(ECTS) Web and Multimedia P 6
BIS(ECTS) Intelligent Systems P 6
BSI(ECTS) Software Engineering P 6
BMI(ECTS) Manager Informatics P 6
BPOI_BO Common courses P 6
BPEEM_BO Common courses P 6
BPKYR_BO Common courses P 6
BPKME_BO Common courses P 6
BPOI3 Software Systems P 6
BPOI2 Computer and Information Science P 6
BPOI1 Computer Systems P 6
BPKME4 Network and Information Technology P 6
BPKME3 Applied Electronics P 6
BPKME2 Multimedia Technology P 6
BPKME1 Communication Technology P 6
BPEEM2 Electrical Engineering and Management P 6
BPEEM1 Applied Electrical Engineering P 6
BPKYR3 Systems and Control P 6
BPKYR2 Sensors and Instrumentation P 6
BKEEM1 Applied Electrical Engineering P 6
BKKME5 Komunikace a elektronika P 6
BKSTMWM Web and Multimedia P 6
BKSTMSI Software Engineering P 6
BKSTMMI Manager Informatics P 6
BKSTMIS Intelligent Systems P 6
BKSTM_BO Common courses P 6
BSI(ECTS)-D Software Engineering P 6
BWM(ECTS)-D Web and Multimedia P 6
BMI(ECTS)-D Manager Informatics P 6
BIS(ECTS)-D Intelligent Systems P 6
BKOI_BO Common courses P 6
BKKYR_BO Common courses P 6
BKKME_BO Common courses P 6
BKEEM_BO Common courses P 6
BKEEM2 Electrical Engineering and Management P 6
BKKYR1 Robotics P 6
BKKYR2 Sensors and Instrumentation P 6
BKKYR3 Systems and Control P 6
BKKME1 Communication Technology P 6
BKKME2 Multimedia Technology P 6
BKKME3 Applied Electronics P 6
BKKME4 Network and Information Technology P 6
BKOI1 Computer Systems P 6
BKOI2 Computer and Information Science P 6
BKOI3 Software Systems P 6
BEKYR1 Robotics P 6
BEKME5 Komunikace a elektronika P 6
BEOI_BO Common courses P 6
BEKYR_BO Common courses P 6
BEKME_BO Common courses P 6
BEEEM_BO Common courses P 6
BEOI3 Software Systems P 6
BEOI2 Computer and Information Science P 6
BEOI1 Computer Systems P 6
BEKME4 Network and Information Technology P 6
BEKME3 Applied Electronics P 6
BEKME2 Multimedia Technology P 6
BEKME1 Communication Technology P 6
BEEEM2 Electrical Engineering and Management P 6
BEEEM1 Applied Electrical Engineering P 6
BEKYR3 Systems and Control P 6
BEKYR2 Sensors and Instrumentation P 6


Page updated 14.6.2021 19:52:31, semester: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)