Subject description - B0M15DSE

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B0M15DSE Dynamics and Reliability of Electrical Power Systems
Roles:  Extent of teaching:2P+2S
Department:13115 Language of teaching:CS
Guarantors:  Completion:Z,ZK
Lecturers:  Credits:5
Tutors:  Semester:Z

Anotation:

Předmět seznamuje studenty s modelováním prvků v ES pro účely simulací dynamických a přechodných dějů. Probrány jsou jevy týkající se regulací systémových veličin, stability provozu sítí a mimořádných stavů v ES. Rovněž jsou studenti seznámeni s oblastí spolehlivosti a údržby sítí.

Course outlines:

1. Modelování prvků ES
2. Systémové modelování
3. Odhad stavů a parametrů
4. Základní řídicí algoritmy v ES
5. Dynamika a regulace P-f
6. Dynamika a regulace Q-U 7.Predikce zátěže a Unit commitment
8. Stabilita systému
9. Systémy WAMPaC
10. Systémové automatiky a ochrany
11. Havarijní stavy a jejich řešení, nouzové zásobování elektrickou energií
12. Spolehlivost prvků v elektroenergetice
13. Systémová spolehlivost a údržba
14. Rezerva

Exercises outline:

Literature:

Tlustý, J. a kol.: Návrh a rozvoj elektroenergetických sítí. ČVUT v Praze, Praha, 2011, ISBN 978-80-01-04939-2. Tůma, J. a kol.: Security, quality and reliability of electrical energy. Praha, 2007, ISBN 978-80-239-9056-0. Machowski, J., Bialek, J.W., Rumby, J.R.: Power system dynamics. Wiley, 2008, ISBN 978-0-470-72558-0. www.powerwiki.cz

Requirements:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Webpage:

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester


Page updated 19.1.2021 17:54:11, semester: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)